Staten har öppnat för många praktikanter

ARBETSMARKNAD2017-06-02

De statliga myndigheterna har lyckats bra med att ta emot praktikanter, både nyanlända och personer med funktionsvariationer, enligt en rapport från Statskontoret.

Nästan fyra av fem av de 192 myndigheter som Statskontoret undersökt uppger att de har ställt praktikplatser till Arbetsförmedlingens förfogande under perioden september 2016-februari 2017. Totalt har 1 090 nyanlända fått praktik under perioden april 2016 till och med februari 2017. Under samma period fick 440 arbetssökande med funktionsnedsättning praktik vid statliga myndigheter. Därmed har målet om att ta emot minst 1 000 praktikanter redan uppnåtts, konstaterar Statskontoret.

Av de 1 090 nyanlända som fått praktikplatser var 405 kvinnor och 685 män. Övervikten av män avspeglar enligt Statskontoret deras överrepresentation bland nyanlända. Minst 280 nyanlända har avslutat sin praktik. 111 av de 192 tillfrågade myndigheterna har tagit emot minst en nyanländ praktikant.

Av 440 personer med funktionsnedsättning som påbörjat praktik vid myndigheterna mellan april 2016 och februari 2017 var 240 kvinnor och 200 män. 86 av de 192 tillfrågade myndigheterna har tagit emot minst en praktikant med funktionsnedsättning. Minst 110 arbetssökande med funktionsnedsättning har avslutat praktiken.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA