Färre praktikplatser i staten

PRAKTIK2019-06-03
De statliga myndigheterna tar emot allt färre praktikanter, enligt en uppföljning som Statskontoret genomfört. Det gäller både arbetssökande nyanlända och personer med funktionsnedsättning.

Regeringens mål att myndigheterna varje år ska ta emot i genomsnitt 1 000 praktikanter inom respektive grupp har enligt Statskontorets uppföljning inte uppnåtts. Uppföljningen bygger på en enkätundersökning bland de berörda myndigheterna.

Enligt undersökningen har två av tre myndigheter tagit minst en praktikant. Samtidigt står några få myndigheter för majoriteten av antalet praktikplatser. Statskontoret lyfter fram Skogsstyrelsen, Trafikverket och Arbetsförmedlingen.

Av de 198 myndigheter som svarat på enkäten uppger 129 att de ställt praktikplatser till förfogande under perioden mars 2018-februari 2019. Under året innan var det 148 myndigheter som tagit emot någon praktikant, och under det första året för satsningen var det 152 myndigheter som erbjudit praktik. Det är stor spridning mellan myndigheterna, och ojämnt fördelat, även sett till antal årsarbetskrafter, konstaterar Statskontoret.

Totalt har cirka 2 700 nyanlända arbetssökande fått en praktikplats under perioden april 2016 till och med februari 2019, majoriteten av dem är män. Under samma period fick ungefär 1 050 arbetssökande med funktionsnedsättning praktik, varav något fler är kvinnor än män, enligt Statskontoret.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.