Regeringen vill ge fler praktik i staten

STATSFÖRVALTNING2017-02-03

Regeringen vill att de statliga myndigheterna ska erbjuda fler praktikplatser riktade till personer med funktionsnedsättning. Praktikplatserna ska förmedlas genom Arbetsförmedlingen.

Sedan 2013 har cirka 500 personer med funktionsnedsättning fått tillfälle att praktisera inom de statliga myndigheterna. Nu vill regeringen att antalet platser ska ökas.

”Idén var bra, men resultatet uselt, därför gör jag nu ett omtag”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Aftonbladet.

I sitt beslut pekar regeringen ut 202 statliga myndigheter som ska leva upp till uppdraget att ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik under perioden 1 april i år till slutet av 2018. De ska enligt regeringens beslut aktivt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

”Syftet med uppdraget är att arbetssökande personer med funktionsnedsättning ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete, oavsett arbetsmarknadssektor, med eller utan lönesubvention”, skriver regeringen i beslutet.

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds, vilka krav som ställs på myndigheterna och, beroende på respektive myndighets förutsättningar, matcha praktikplatser med arbetssökande personer med funktionsnedsättning i dialog med myndigheterna.

Myndigheterna ska regelbundet redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Statskontoret ska därefter muntligen redovisa till regeringen hur det går, och senast 1 mars 2019 redovisa en slutrapport.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA