SCB medger allvarliga brister

SCB2020-02-17
Den bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.

I sitt regleringsbrev för 2020 fick Statistiska centralbyrån, SCB, i uppdrag att redovisa vilka delar av den officiella statistiken samt vilken annan relevant statistik som påverkats av bristerna i arbetskraftsundersökningarna, AKU, under hösten 2019. Enligt regleringsbrevet ska SCB också redogöra för vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att säkerställa kvaliteten i AKU.

I sin rapport till regeringen konstaterar nu SCB att påverkan på AKU-statistiken var stor och allvarlig. Felen har dock haft mindre påverkan på annan officiell statistik, skriver SCB i rapporten.

Dock har Arbetsförmedlingen, som är en stor användare av arbetsmarknadsstatistik, påverkats negativt i sitt prognosarbete.

SCB identifierar i rapporten främst två övergripande områden med brister:

  • delar av SCBs statistikproduktion, bland annat analyskapaciteten på AKU, behöver stärkas och få  tydligare rutiner,
  • delar av SCBs upphandlingsrutiner behöver kvalitetssäkras i vissa avseenden, bland annat hur avtal konstrueras, förvaltas och följs upp. Riskperspektivet behöver förstärkas.

Enligt SCB har flera åtgärder redan vidtagits. Förutom att avtalet med en extern leverantör avslutades under hösten 2019 har SCBs system för telefonintervjuer anpassats så att även externa leverantörer kan arbeta i systemet. Beslut har också fattats om att samtliga underleverantörer i normalfallet ska arbeta i SCBs system för att förenkla analyser av data.

SCB räknar med att en del att underlaget för AKU ska kunna hämtas från de arbetsgivardeklarationer på individnivå som Skatteverket samlar in varje månad. Analyskapaciteten ska enligt rapporten förstärkas med såväl bred som hög kompetens med inriktning på ekonomiska indikatorer. SCB ska förtydliga sina interna riktlinjer för användning av tidsserier i rimlighetsbedömningar innan publicering av statistiken. Dessutom ska riskanalysen som görs innan upphandling av leverantörer av intervjuverksamhet förstärkas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.