32 personer på SCB i Stockholm ville inte följa med efter att regeringen beslutat att flytta deras jobb till Örebro nästa år. Nu sägs upp på grund av arbetsbrist.
Bild: Getty Images
32 personer på SCB i Stockholm ville inte följa med efter att regeringen beslutat att flytta deras jobb till Örebro nästa år. Nu sägs upp på grund av arbetsbrist.

SCB säger upp anställda i Stockholm

SCB2017-12-07

Fler än 30 anställda på Statistiska centralbyrån ville inte följa med när deras jobb flyttas från Stockholm till Örebro. Nu sägs de upp på grund av arbetsbrist. ”Självklart är det en stor upprördhet bland de berörda”, säger STs avdelningsordförande Krister Näsén.

I våras kom regeringens besked att SCBs stabs- och stödfunktioner ska flytta från Stockholm till Örebro senast i maj 2018.

Det betyder att 32 personer som jobbar med datainsamling och administration i Stockholm, och som inte vill flytta med, nu sägs upp, säger Krister Näsén, ordförande för ST inom SCB.

– Deras jobb kommer fortfarande att behöva göras, men eftersom verksamheten inte kommer att finnas kvar i Stockholm blir det arbetsbrist där, säger Krister Näsén.

Eftersom de berörda har inskrivet i sina kontrakt att deras jobb finns på kontoret i Stockholm, kan inte SCB använda sig av Arbetsdomstolens dom och förvänta sig att anställda som inte vill följa med till Örebro ska säga upp sig själva.

Åtta personer har valt att följa med vid flytten till Örebro.

Flertalet av dem som nu blir av med sin anställning har jobbat på SCB i mer än tio år, vilket betyder att de har ett års uppsägningstid.

En del av den tiden kommer de att ägna åt att lära upp dem som ska rekryteras för att ta över i Örebro.

– Självklart är det en stor upprördhet bland de berörda över beslutet, och man har lite svårt att se varför man har tagit det, säger Krister Näsén.

Uppdraget kring omlokalisering upplevs som otydligt formulerat från regeringens sida, säger han.

– Vad stabsfunktionen innebär är ganska entydigt, men tolkningen av vad som är stödfunktioner kunde ha gjorts mer snäv från arbetsgivarens sida, säger Krister Näsén.

Oavsett det har han svårt att se att SCB hade kunnat följa regeringens vilja att omlokalisera utan att säga upp anställda.

Torbjörn Lindström, personaldirektör på SCB, påpekar att samtliga berörda omfattas av omställningsavtalet och får stöd via Trygghetsstiftelsen.

– Det är klart att ingen är nöjd som inte får ha kvar ett arbete som man trivs med. Men vår uppgift är att följa regeringens beslut. Det är roligare att anställa än att säga upp folk, säger Torbjörn Lindström.

Krister Näsén, ordförande för ST inom SCB.
Bild: Elis Hoffman
Krister Näsén, ordförande för ST inom SCB.
Torbjörn Lindström, personaldirektör SCB.
Bild: SCB
Torbjörn Lindström, personaldirektör SCB.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA