Bild: Mostphotos

Skarp kritik mot Transportstyrelsen

TRANSPORTSTYRELSEN2021-04-28
Transportstyrelsens tillsyn av bilbesiktningsbranschen är i praktiken närmast obefintlig, slår Riksrevisionen fast efter en granskning av hur avregleringen av bilprovningen fallit ut.

Statens monopol på fordonsbesiktning avskaffades 2010. Riksrevisionens granskning visar att reformen har lett till större tillgänglighet och valfrihet, men att priserna samtidigt gått upp och antalet klagomål ökat. Mellan 2010 och 2019 ökade priset för kontrollbesiktning med 56 procent. Under samma period ökade konsumentprisindex bara 10 procent. Enligt Riksrevisionen har läget inte alls förändrats efter reformen i vissa delar av landet, framför allt i glesbefolkade regioner.

Enligt Riksrevisionen har Transportstyrelsen i praktiken helt avvecklat sin tillsyn av besiktningsstationerna. Från att ha bestått av 5,5 årsarbetskrafter har myndighetens särskilda besiktningsgrupp successivt minskats till att enbart bestå av en analytiker.

”Vår bedömning är att Transportstyrelsen inte lever upp till sitt tillsynsansvar över besiktningsbranschen. Vi konstaterar samtidigt att regeringen har varit informerad om utvecklingen, men inte gjort något för att åtgärda den”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen konstaterar också att omregleringen inte lett till den förväntade ökningen av entreprenörskap på området. Besiktningsmarknaden domineras idag av tre stora besiktningsföretag, som alla har sitt ursprung i statliga Svensk Bilprovning. Vid sidan om dem finns det totalt fem andra besiktningsföretag, varav tre har en besiktningsstation vardera. Den senaste nyetableringen skedde 2015, konstaterar Riksrevisionen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.