Skatteverket tar över korttidsstöd från Tillväxtverket

SKATTEVERKET2021-09-02

Skatteverket ska ta över handläggningen av stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket. Skälet är att Skatteverket redan ansvarar för ett stödsystem vid lågkonjunktur och bedöms ha goda förutsättningar för att hantera ett stort antal ärenden, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen har i dag gett Skatteverket och Tillväxtverket i uppdrag att förbereda för att Skatteverket från 1 april 2022 ska ta över de uppgifter som Tillväxtverket hanterar enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Stödet betalas ut till företag som drabbats av ekonomiska konsekvenser på grund av coronapandemin.

Skälet till att Skatteverket ska ta över är, enligt regeringens pressmeddelande, att myndigheten handlägger den del av stödsystemet som kan användas vid en extrem lågkonjunktur. Regeringen menar också att Skatteverket är en stor myndighet som har förutsättningar för att hantera stora mängder ärenden på kort tid, liksom att myndigheten har en etablerad verksamhet för kontroll och brottsbekämpning.

Regeringen skriver att Skatteverkets anslag bör öka med 7,5 miljoner kronor 2022 och 10 miljoner kronor från och med 2023. Tillväxtverkets anslag bör samtidigt minska med motsvarande belopp.

Samtidigt kommer regeringen i budgetpropositionen för 2022 att föreslå att Tillväxtverkets anslag för 2022 ökar med 345 miljoner kronor. Anslaget ska användas till att fullfölja handläggningen av de ärenden om korttidsstöd som har inletts under 2021.

Förslaget kräver riksdagens godkännande i vissa delar. Regeringen skriver i sitt pressmeddelande att författningsförslag kommer att presenteras senare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA