Spretiga budgetunderlag försvårar gemensamma lösningar

STATSFÖRVALTNING2021-09-23

Myndigheternas budgetunderlag till regeringen saknar en enhetlig utformning, vilket gör det svårt att identifiera myndighetsgemensamma problem där det finns möjlighet att samverka om lösningar, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV, efter en genomgång.

Myndigheters budgetunderlag är framåtblickande dokument som bland annat kan användas till att tidigt identifiera problem som delar av statsförvaltningen står inför. Det konstaterar ESV i en promemoria sedan myndigheten granskat ett urval myndigheters budgetunderlag från 2021. Myndigheterna lyfter ofta problem med resurser, förändrad verksamhet, regler och it i sina budgetunderlag, konstaterar ESV. Att underlagen utformas väldigt olika begränsar enligt promemorian möjligheterna att hitta gemensamma problemområden där myndigheter kan samverka om lösningar.

Det finns ingen övergripande detaljstyrning av hur myndigheterna ska utforma och beskriva sin verksamhet i budgetunderlaget. ESVs analys visar att myndigheternas verksamhetsbeskrivningar skiljer sig åt i både form och innehåll. Även analyserna av den egna verksamheten varierar mycket.

ESV är kritiskt till att de flesta myndigheter anger mer pengar som enda lösningen på de problem som de lyfter fram. ESV menar att myndigheterna enligt regelverket är skyldiga att beskriva alternativa lösningar i budgetunderlaget.

Trots att ett fåtal problemområden dominerar i granskningen ser inte ESV särskilt många områden där en enda insats skulle lösa problemen för flera myndigheter samtidigt. En förklaring till det kan enligt promemorian vara att myndigheterna beskriver verksamheten och analyserar orsakerna till problemet på alltför olika sätt. Det blir därför svårt att hitta problemområden där myndigheterna kan samverka om lösningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.