Joakim Lindqvist, förbundsjurist på ST.
Bild: Fredrik Hjerling
Joakim Lindqvist, förbundsjurist på ST.

ST anmäler Energimyndigheten till Justitiekanslern

ENERGIMYNDIGHETEN2024-05-24

ST anser att Energimyndigheten kränkte en medarbetares grundlagsskyddade rättigheter när hennes säkerhetsklassning upphävdes och anställningen avslutades. Därför anmäler förbundet nu myndigheten till Justitiekanslern – och kräver ett skadestånd på 250 000 kronor.

Energimyndigheten avslutade i början av april en medarbetares provanställning sedan det uppdagats att hon var engagerad i miljöaktivistgruppen Rebellmammorna. Händelsen fick stor uppmärksamhet i medierna och ledde till omfattande debatt.

I dag meddelade ST att förbundet anmäler Energimyndigheten till Justitiekanslern, JK. Skälet är att ST anser att myndigheten kränkt medarbetarens grundlagsskyddade rättigheter.

”Det finns inget annat graverande i hennes fall än att hon uttryckt sympati för personer som utövat civil olydnad. Att betrakta det som en säkerhetsrisk, i nivå med att vara beredd att begå terrorhandlingar, blir absurt med tanke på att flera riksdagspartier har skrivningar om civil olydnad i sina partiprogram”, kommenterar STs förbundsjurist Joakim Lindqvist förbundets JK-anmälan i ett pressmeddelande.

Kvinnan, som är ST-medlem, genomgick en säkerhetsprövning under anställningsprocessen. Hon hade också varit öppen med sitt klimatengagemang på sociala medier. Enligt ST har Energimyndigheten genom att upphäva kvinnans säkerhetsklassning åsidosatt hennes yttrandefrihet, mötes- och demonstrationsfrihet.

I pressmeddelandet skriver ST att Energimyndigheten under överläggningarna hävdat att kvinnan brustit i lojalitet mot arbetsgivaren, men utan att kunna förklara hur. Förbundet anser att det finns stora brister i dokumentationen kring såväl kvinnans initiala säkerhetsprövning som upphävandet av säkerhetsklassningen. Enligt ST finns inte heller någon dokumentation som visar att arbetsgivaren haft synpunkter på hur kvinnan utfört sitt jobb. Hon ska inte ha misstänkts för brott eller för att ha uppmuntrat till civil olydnad.

ST kräver nu att myndigheten ska betala 250 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Energimyndigheten har tidigare i en kommentar hävdat att det inte framkommit en ”fullständig och rättvisande bild” av kvinnans klimatengagemang under säkerhetsprövningen. Enligt myndigheten bedömdes de åtgärder som vidtogs vara nödvändiga för att undvika eventuella säkerhetsrisker, ”eftersom engagemang i rörelser som aktivt förespråkar och i delar använder sig av civil olydnad som verktyg för att påverka opinion och beslutsfattare kan innebära ett hinder för att få upprätthålla en säkerhetsklassad tjänst”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA