Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet, Fredrik Hjerling

Minister kritiserar ST för att sprida felaktiga uppgifter

ENERGIMYNDIGHETEN2024-04-19

Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin kritiserar ST för att sprida felaktiga uppgifter om hans kontakter med Energimyndigheten i fallet med kvinnan vars provanställning avslutats. ”Vår formulering i pressmeddelandet är en återgivande beskrivning av ett händelseförlopp”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar, som menar att det inte finns något behov att citera exakt vad ministern skrivit.

Förra fredagen gick ST ut med ett pressmeddelande där förbundet ifrågasätter Energimyndighetens agerande i ett fall där en medarbetare med en säkerhetsklassad tjänst fått sin provanställning avslutad. Kvinnan är engagerad i Rebellmammorna – en systerorganisation till aktivistgruppen Extinction Rebellion.

”Uppsägningen av en ST-medlem på Energimyndigheten väcker grundläggande frågor om vad en statligt anställd får och inte får göra utanför arbetstid”, skriver förbundet i pressmeddelandet.

ST har nu begärt förhandling med arbetsgivaren.

Energimyndigheten skriver på sin sajt att det inte framkommit en ”fullständig och rättvisande bild” under den säkerhetsprövning som kvinnan genomgått. Myndigheten skriver också att ”engagemang i rörelser som aktivt förespråkar och i delar använder sig av civil olydnad som verktyg för att påverka opinion och beslutsfattare kan innebära ett hinder för att få upprätthålla en säkerhetsklassad tjänst.”

I sitt pressmeddelande ifrågasätter ST även civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlins, M, agerande och skriver att det ”väcker frågor om var gränsen går för ministerstyre.” Anledningen är att ministern, kort efter att fallet uppmärksammats i medierna, skrev på X att han talat med Energimyndighetens generaldirektör för att informera sig om läget.

Detta har nu lett till en offentlig konflikt. Efter att ST skickat ut sitt pressmeddelande skrev Carl-Oskar Bohlin ett nytt inlägg på X där han vänder sig emot bilden av att han skulle ha försökt påverka Energimyndighetens hantering av ärendet.

”Det tycks finnas en önskan om att jag ska ha ägnat mig åt ministerstyre, så till den grad att man är beredd att bortse både från vad som faktiskt har hänt, och vad som konstituerar ministerstyre för att få ihop en story som inte finns”, skriver Carl-Oskar Bohlin på X, och påpekar att hans samtal med Energimyndighetens generaldirektör ägde rum på kvällen den 4 april – då medierapporteringen om fallet redan pågick.

Civilförsvarsministern kritiserar specifikt ST för att felaktigt referera hans tidigare inlägg på X i sitt pressmeddelande. Förbundet skriver att han hört av sig till generaldirektören och ”försäkrat sig om att ärendet nu hade hanterats korrekt.”

Den formuleringen har han aldrig använt, betonar han.

”ST tillskriver mig alltså en värdering, som jag aldrig har yttrat och vägrar rätta denna sakfelaktighet i sitt pressmeddelande. Varför har detta betydelse? Jo, därför att deras felaktiga referat av mig söker göra poängen att jag inte ringt för att informera mig, utan för att lägga mig i myndighetsutövningen för att säkerställa att den utövats ’korrekt’. Det senare vore naturligtvis ett långt mycket mer anmärkningsvärt agerande än det förra”, skriver Carl-Oskar Bohlin på X.

Publikt har sökt Carl-Oskar Bohlin som via sin pressekreterare hälsar att han inte kan uttala sig ytterligare, då både Miljöpartiet och Vänsterpartiet anmält honom till riksdagens konstitutionsutskott, KU, i ärendet.

Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på ST, bemöter Carl-Oskar Bohlins kritik om att ST ska ha felciterat honom:

– Vår formulering i pressmeddelandet är en återgivande beskrivning av ett händelseförlopp, det finns inget behov av att citera exakt vad civilförsvarministern har skrivit på plattformen X. Man kan ju alltid ha synpunkter på våra formuleringar, men nu kommer förhoppningsvis KU reda ut hur allt har gått till, säger hon till Publikt.

Åsa Erba Stenhammar menar att det finns ett tydligt behov av att reda ut om det förekommit inslag av ministerstyre.

– Han har ringt för att förhöra sig om situationen och fått höra att det som har hänt inte ska hända igen. Då undrar man ju: Varför han har ringt om det? Och vad är det som nu inte ska hända igen? Det är så luddigt formulerat att vi behöver prata med arbetsgivaren om hur det här har gått till.

Civilförsvarsministern uppger att samtalet med generaldirektören gällde säkerhetssituationen i stort, och att ärendet bara var en del av samtalet. Åsa Erba Stenhammar låter sig dock inte nöjas med det.

– Varför kände han ett behov av att titta på säkerhetssituationen i stort, om det inte var så att han fått inspiration av vad han läst i media, eller fått till sig på något annat sätt och tyckt att det hanterats felaktigt? Då är frågan: Ska en minister ha en synpunkt på det? säger Åsa Erba Stenhammar.

Samtidigt finns frågor kring kronologin som ligger till grund för kritiken i STs pressmeddelande. Energimyndigheten bekräftar för Publikt att myndigheten både meddelade den anställda och formellt avslutade provanställningen den 2 april. Den 3 april publicerade tidningen Fokus den första artikeln om fallet, som sedan följdes av artiklar i bland annat Svenska Dagbladet. Enligt civilförsvarsministern hade han kontakt med Energimyndighetens generaldirektör på kvällen den 4 april.

Hur kan civilförsvarsministern ha utövat ministerstyre om han hörde av sig först två dagar efter att beslutet fattades?

– Det är det vi vill titta på: Hur kommer det sig att frågan har ett sådant intresse att man ringer och förhör sig om det – och sedan är försäkrad om att det inte kommer att hända igen? Det är den kopplingen som gör att vi nu begärt förhandling. Vi vet inte om det är ministerstyre, men vi tycker att det vi har sett är lite för nära en sådan gräns, säger Åsa Erba Stenhammar.

Hon hänvisar också till uppgifter om att den person som tipsade tidningen Fokus om kvinnans medlemskap i Rebellmammorna även berättat att han varit i kontakt med Carl-Oskar Bohlin och flera andra ministrar.

Civilförsvarsministerns pressekreterare skriver till Dagens Nyheter att ministern haft kontakt med mannen, men inte om den aktuella händelsen.

I sitt pressmeddelande betonar ST att förbundet nu vill ta reda på mer om vad som faktiskt hänt i fallet. Åsa Erba Stenhammar menar att situationen för kvinnan inte hade förändrats när arbetsgivaren ändå gjorde en ny bedömning gällande säkerhetsaspekten.

– Vi vill ta reda på vad som har hänt, i vilken kronologi det har hänt, och kunna ge våra medlemmar så tydliga besked som möjligt. Vi vet inte om det skett saker före den mediala uppmärksamheten, och det behöver vi i så fall titta på vad det är. Vi har uppmärksammat situationen och hör saker som oroar, men vi vet ännu inte mer, säger Åsa Erba Stenhammar.

Ministerstyre är förbjudet

  • De statliga myndigheterna styrs av regeringen med kollektiva regeringsbeslut. En enskild minister får inte själv fatta beslut som rör en myndighet. Det brukar kallas ministerstyre och är förbjudet i Sverige.
  • Myndigheterna har i sitt arbete en självständighet gentemot regeringen. Det innebär att varken en enskild minister eller regeringen som helhet får bestämma hur en myndighet ska besluta i ett specifikt ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild.
  • Om en minister misstänks ha försökt påverka ett ärende som en myndighet självständigt ska besluta om kan en riksdagsledamot anmäla ministern till riksdagens konstitutionsutskott, KU, som då granskar ärendet. I sitt granskningsbetänkande kan KU uttala kritik, men har inga möjligheter att dela ut straff. KU kan besluta att väcka åtal, om en minister misstänks ha begått ett grovt brott i sitt arbete, men det har inte hänt sedan 1854.

Så fungerar en provanställning

  • En provanställning kan inte pågå längre än sex månader.
  • Provanställningen saknar det anställningsskydd som finns i en fast tjänst. Vill arbetsgivaren avsluta anställningen räcker det enligt lagen med att underrätta arbetstagaren om avslutet med minst två veckors förvarning. Kollektivavtal kan dock reglera att tiden ska vara längre.
  • Arbetsgivaren behöver inte ange någon särskild anledning för att avsluta en provanställning. Det krävs alltså inte att det föreligger arbetsbrist eller att den anställde misskött sig eller uppträtt olämpligt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA