ST instämmer i kritik mot isoleringar

KRIMINALVÅRDEN2020-02-11
Justitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.

Efter flera års granskning av förhållandena för intagna i svenska häkten riktar chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning kritik mot Kriminalvården.

I ett nytt beslut uttalar hon bland annat att det krävs ett mer tillförlitligt system för att följa utvecklingen av isoleringsbrytande åtgärder, och att myndigheten förtjänar ”mycket allvarlig kritik” för avsaknaden av gemensamhetslokaler och personal för att kunna tillgodose de intagnas rätt till gemensamhet.  

Per Sunneborn, avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården, håller med om kritiken.

– ­Kriminalvården har hamnat i en ohållbar situation där vi inte kan lösa delar av vårt uppdrag. Och det här är inget nytt. Vi från facket har vid ett flertal tillfällen krävt att man tillsätter en haverikommission som utreder varför vi har hamnat i det här svåra läget, säger han.

Upplever du att utvecklingen går åt fel håll? 

­– Ja, den här kritiken har funnits hur länge som helst, men i dag är det sämre än någonsin.

Per Sunneborn beskriver problem med överbeläggning och en arbetsmiljö som är väldigt pressad. I beslutet från Justitieombudsmannen, JO, lyfts bemanningen som en möjlig lösning. Men att bara anställa fler skulle knappast vara tillräckligt, enligt Per Sunneborn.

– Det klart att det skulle underlätta. Men det akuta läget beror framför allt på överbeläggningen och att Kriminalvården sedan 2012 har stängt 600 platser – hade vi haft dem nu hade situationen varit mycket bättre. Allting är dimensionerat för ett maxantal och när vi går över det blir allt mycket besvärligare. Till exempel används besöksrum nu som bostadsrum, det innebär ju att det blir svårare att ta emot besök. Att bara plocka in mer personal i befintliga lokaler skulle bara göra att det blev ännu trängre.

Hanna Jarl, kriminalvårdsdirektör vid Kriminalvården, ser allvarligt på kritiken från JO.

­– Att bryta intagnas isolering i häkte är oerhört viktigt och en prioriterad fråga för vår del. I den situation som har uppstått nu har vi tyvärr begränsningar när det kommer till lokaler och personaltäthet, inte minst med tanke på den höga beläggning som råder.

Vad behöver ni göra för att ta er ur den här situationen?

­­– Dels gäller det att hitta bättre system som stödjer oss i både planering och uppföljning av isoleringsbrytande åtgärder. Dels försöker vi också att bygga på ett sätt som gör att vi bättre kan omhänderta våra möjligheter att bryta isolering. I dag är flera av våra lokaler äldre och medger inte det i den utsträckning vi skulle vilja.

Att överbeläggning och isolering skulle hänga samman med att myndigheten tidigare stängt lokaler håller Hanna Jarl inte med om.

­­– Jag delar inte den slutsatsen. Kriminalvården har tvingats stänga lokaler i en tid när klientinflödet varit lägre. Det har vi gjort eftersom lokalerna varit verksamhetsmässigt, säkerhetsmässigt och arbetsmiljömässigt dåliga. Det betyder inte att vi i dag bryter isoleringen i en mindre utsträckning än vad vi hade gjort annars. Det finns ingenting som säger att det finns ett samband där.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kriminalvården
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.