ST kritiskt till att anlita ifrågasatt konsult

ARBETSFÖRMEDLINGEN2018-12-11

Arbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.

I juni 2014 vann företaget Gaia Leader­ship Arbetsförmedlingens upphandling av managementkonsulter. Inom ramen för Arbetsförmedlingens o­m­organisation, »förnyelseresan«, har Gaia haft omfattande uppdrag med att utbilda chefer, coacha ledningen och ge chefer managementstöd.

Sommaren 2017 rapporterade Dagens Industri att Gaia under tre år skickat 695 fakturor till Arbetsförmedlingen till ett värde av 114 miljoner kronor, varav flertalet utan timspecifikation.

I granskningen framkom också att Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg varit på midsommarfest och kräftskiva hos Gaias grundare Micael Mathsson.

Konsultföretagets metoder har kritiserats av deltagare för att vara »flummiga« och »new age-baserade«. ST tog upp frågan med ledningen och fick våren 2017 besked om att Gaia skulle fasas ut. Men avtalet förlängdes med ett år och löpte ut först 24 juni i år. Samma dag gjorde Arbetsförmedlingen flera beställningar av tjänster. Gaia har under sommaren och hösten fortsatt att arbeta med dessa och andra tidigare beställda uppdrag.

– Det känns väldigt märkligt. Först skulle Gaia inte vara kvar alls efter midsommar. Sedan fick vi besked om att de skulle vara utfasade i september, men det fortsätter att ticka på, säger Fredrik Andersson, STs ordförande på Arbetsförmedlingen.

Han säger att facket inte fått någon information från arbetsgivaren om att Gaia är kvar.

Publikt har gått igenom alla fakturor som Gaia skickat till Arbetsförmedlingen från 1 juli till 30 november. Den sammanlagda summan uppgår till 1 094 630 kronor inklusive moms.

Beloppet får Fredrik Andersson att reagera:

– Det är en väldig massa pengar i ett läge när vi har en mycket snäv budget. Det är också anmärkningsvärt med tanke på att det finns så mycket kritik mot Gaia.

Men Arbetsförmedlingens HR-direk­tör, Lena Hadad, som tillträdde i juni i år, säger att summan minskat markant och bedömer att den är rimlig sett till myndighetens storlek. Att Gaia har fortsatt att leverera tjänster trots att avtalet gått ut är inget konstigt, menar hon.

– Behovet dyker inte upp planerat, och tjänster som är beställda precis innan avtalet gått ut vill man slutföra. Det är kutym.

Det har riktats en hel del kritik mot Gaia, varför har ni ändå fortsatt samarbetet?

– Några centrala övergripande insatser har inte pågått under min tid, utan det är behovsanpassade och skräddarsydda utvecklingsinsatser och chefsstöd som beställts.

Hon kan inte säga något exakt datum för när Gaia kommer att vara helt utfasade.

– Min bedömning är att några enstaka leveranser kan skvalpa över efter nyår.

Fredrik Andersson.
Bild: Mats Erlandsson
Fredrik Andersson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.