ST: Personal inom kollektivtrafiken glöms bort

SPÅRTRAFIKEN2018-10-23

Det nya blågröna styret i Stockholms län glömmer de anställda i kollektivtrafiken, skriver ST i ett pressmeddelande. Förbundsordförande Britta Lejon kritiserar den nya landstingsledningen för att enbart ha fokus på vården när personalens situation beskrivs.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholms läns landsting har presenterat en gemensam politisk plattform för de kommande fyra åren. Det nya blågröna styret betonar vikten av att landstinget är en bra arbetsgivare, men allt fokus ligger på medarbetarna i vården, påpekar ST:

”Det är bra att det nya styret i Stockholms län poängterar sitt ansvar för de som arbetar på medborgarnas uppdrag, men det är oerhört bekymmersamt att alla de som arbetar i kollektivtrafiken inte nämns med ett enda ord”, kommenterar förbundsordförande Britta Lejon i pressmeddelandet.

Politikerna har ett stort ansvar och goda möjligheter att påverka arbetsförhållandena i den upphandlade kollektivtrafiken, precis som inom den upphandlade vården, konstaterar Britta Lejon. Därför borde den nya majoriteten åtminstone ange en viljeriktning när det gäller ett hållbart arbetsliv även för dem som arbetar i kollektivtrafiken:

”I den politiska plattformen lyfter det nya styret särskilt vårdpersonalens utsatthet för hot och våld och slår fast att inga anställd ska behöva tolerera hot och våld på sin arbetsplats. Frågan är varför inte även problemen med hot och våld mot dem som arbetar inom kollektivtrafiken tas med i det arbete som nu utlovas. Bland våra medlemmar inom spårtrafiken har en av tre utsatts för hot eller våld i sitt arbete, det är dubbelt så mycket som genomsnittet bland alla våra yrkesverksamma medlemmar”, konstaterar Britta Lejon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.