Rapporterna om hot och våld riktat mot de som jobbar i kollektivtrafiken ökar, enligt en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Bild: Getty Images
Rapporterna om hot och våld riktat mot de som jobbar i kollektivtrafiken ökar, enligt en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Hot och våld ökar i kollektivtrafiken

KOLLEKTIVTRAFIK2017-12-08
Tågvärdar och bussförare upplever hög stress och uppfattar sitt jobb som ett lågstatusyrke, enligt en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Rapporterna om hot och våld ökar.

I en ny forskningrapport från VTI i Linköping och Malmö högskola har statistik om hot och våld på bussar och tåg ställts samman. Utifrån resultaten har forskarna intervjuat bussförare och tågvärdar samt deras chefer. Enligt studien uppskattar yrkesgrupperna att de har ett fritt yrke med stort  mått av eget ansvar. Men samtidigt känner de hög stress och upplever att deras yrken har låg status.

De vanligaste händelser som rapporteras in gäller situationer där resenärer saknar biljett eller har felaktiga färdbevis. Enligt rapporten uppfattar tågvärdar och bussförare att riktlinjerna för hur de ska handla i sådana situationer är otydliga. I stället skapar de sina egna strategier för att undvika konflikter.

Forskarna anser att trafikföretag och myndigheter behöver bli tydligare gentemot kunderna vad som gäller vid kontroll av biljetter. Det behöver också tas fram tydliga riktlinjer till förare och tågvärdar som måste kommuniceras och följas upp.

”Att till exempel se till att bussförare och tågvärdar har en repertoar med svar till dem som inte vill visa giltig färdbiljett kan vara en lämplig åtgärd”, kommenterar forskningschefen Anna Anund i ett pressmeddelande.

Enligt forskningsrapporten behövs ett bra system för rapportering av tillbud i tåg- och bussföretagen. En övergripande fråga som behöver lyftas är att öka bussförares och tågvärdars yrkesstatus.

”Trygg arbetsmiljö, utveckling av arbetets innehåll, inflytande över arbetstidens förläggning och ett systematiskt arbete för att främja en god arbetsplatskultur är delar i att göra arbetet attraktivt och på sikt öka statusen. Det tror vi kan leda till fler arbetstillfällen, bättre kundbemötande och bättre respekt från resenärerna”, skriver Anna Anund.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.