ST satsar för att motverka stress

OHÄLSA2018-06-07
ST startar ett »nationellt vacci­nationsprogram mot stress« och öppnar en stressjour. »Stressen är våra medlemmars största arbetsmiljöproblem«, säger förbundets ordförande Britta Lejon.

Enligt ST är stress och hög arbetsbelastning ett av de största problemen inom statsförvaltningen – och även inom de bolag där förbundet har medlemmar. Därför startar förbundet i juni ett »nationellt vaccinationsprogram mot stress«. En del i det är »Stressjouren«, ett speciellt telefonnummer dit medlemmar kan ringa för att få råd om stress.

– Arbetsbördan och stressen är våra medlemmars största arbetsmiljö­problem. Vårt uppdrag är att lyfta fram det och kräva förändring. En god början vore att anställa fler, säger STs ordförande Britta Lejon.

Hon betonar att det behövs fler anställda även vid bolagen inom STs avtalsområden och att kampanjen även omfattar dem.

Marie Martinsson, utredare på ST, konstaterar att ett problem som orsakar stress både för de drabbade och övriga anställda är otrygga anställningsförhållan­den. Det kan vara visstidsanställningar som staplas på varandra eller återkommande visstidsanställningar i stället för tills­vidare­­anställningar.

– Har man inte en bra grundbemanning så nöter man ned personalen.

I en undersökning från 2017 uppger 43 procent av de svarande ST-medlemmarna att de ofta känner stress och olustkänslor till följd av sitt jobb. Samma år svarar chefsmedlemmar i ST att de vill ha mer tid till att vara chefer. 60 procent av cheferna önskar sig mer administrativt stöd. Hälften vill ha mer tid för att coacha medarbetare.

Marie Martinsson berättar att ST under hösten kommer att fortsätta det arbete med att skapa ett hållbart arbets­liv som påbörjats inom Parts­rådet – en organisation som består av Arbetsgivarverket och flera fack­förbund. Fram till 2022 kommer Partsrådet att erbjuda operativt stöd till Arbets­givarverkets medlemmar och lokala fackliga företrädare.

Men ST ska också lägga stor vikt vid sitt »nationella vaccinations­program mot stress« och framföra krav på arbets­givare och politiker. De handlar bland annat om att få myndigheterna att anställa fler, jobba systematiskt med arbetsmiljön, tillämpa nolltolerans mot hot och våld, stoppa otrygga anställningar, ge chefer bättre förutsättningar att vara chefer och ge möjlighet till återhämtning och inflytande.

– Vi kallar det vaccinationsprogram eftersom kärnan i det hela är att mer fokus måste läggas på att arbeta före­byggande mot stress, säger Marie Martinsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Oskari (ej verifierad) tis, 06/19/2018 - 00:42
"De handlar bland annat om att få myndigheterna att anställa fler, jobba systematiskt med arbetsmiljön, tillämpa nolltolerans mot hot och våld, stoppa otrygga anställningar,"

Bra av ST - fortsätt så
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.