Stärkt skydd för statstjänstemän ska utredas

ARBETSMILJÖ2022-04-25

Regeringen vill ge offentliganställda bättre skydd mot våld, hot och trakasserier. Den särskilde utredaren John Ahlberk får uppdraget att utreda en förstärkt lagstiftning till skydd för tjänstemän.

Regeringen ger den särskilde utredaren John Ahlberk, generaldirektör för Statens haverikommission, i uppdrag att överväga lagändringar som minskar offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Enligt ett pressmeddelande ska utredaren både överväga lagändringar som minskar spridningen av namn på och kontaktuppgifter till offentliganställda, och ändringar som stärker det straffrättsliga skyddet för tjänstemän.

Enligt regeringen är det relativt vanligt att offentliganställda utsätts för olika typer av kränkningar. Ibland kan det yttra sig i våld, men vanligast är hot eller olika typer av trakasserier. Problemen finns i nästan hela förvaltningen och påverkas enligt pressmeddelandet av att namn på offentliganställda ofta framgår av olika typer av handlingar och att kontaktuppgifter till dem är lätt tillgängliga.

”Det är så klart helt oacceptabelt att personer med viktiga samhällsfunktioner utsätts för våld, hot och trakasserier. Gärningarna är angrepp inte bara på tjänstemännen, utan i förlängningen även på det demokratiska systemet”, understryker justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i pressmeddelandet.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast i augusti 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA