Bild: Mostphotos.

Statlig administration ska granskas

RIKSREVISIONEN2020-04-02
Riksrevisionen inleder en granskning av regeringens arbete för att minska administrationen inom statsförvaltningen. Granskningen ska svara på om förändringarna lett till utrymme för kärnverksamheten.

För att de statliga myndigheterna ska kunna lägga så mycket resurser som möjligt på sin kärnverksamhet har regeringen vidtagit åtgärder för att minska det administrativa arbetet. Riksrevisionen ska i en granskning undersöka om åtgärderna har varit väl avvägda och om de lett till mer utrymme för kärnverksamheten. Utgångspunkten är att statliga myndigheter ska utföra sina uppgifter effektivt och till minsta möjliga kostnad.

Balansen mellan kärnverksamhet och stödfunktioner är en utmaning för alla organisationer, konstaterar Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Ett exempel på åtgärder som regeringen har vidtagit är inrättandet av Statens servicecenter för löne-, ekonomi- och personaladministration åt andra myndigheter.

”Det finns idag ingen sammanhållen kunskap om dessa insatser lett till minskad administration och mer kärnverksamhet. Det är en av de frågor som granskningen ska svara på”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Enligt Riksrevisionen är regeringens ambition att skapa mer utrymme för kärnverksamhet genom att minska myndigheternas administration. En effektiv kärnverksamhet kräver också väl utformade stödfunktioner, som registratur och it-stöd med mera. Därför är det viktigt att förändringar av administrationen genomförs på ett sätt som inte medför negativa konsekvenser för kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet inom kärnverksamheten, skriver Riksrevisionen.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i december 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.