Statliga webbplatser har fortfarande brister

TILLGÄNGLIGHET2022-11-15

De statliga webbplatser som granskats av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har fortfarande brister i tillgängligheten. De vanligaste bristerna är desamma som under den förra tillsynsperioden.

I ett pressmeddelande konstaterar Digg att dålig kontrast, problem att se vad som är i fokus och rubriker som inte är inte uppmärkta är vanliga tillgänglighetsbrister på de webbplatser som myndigheten granskat under 2022.

Vid Diggs granskning av webbplatser görs 50 olika kontroller i enlighet med en tillsynsmanual. Årets tillsyn visar att de brister som var vanligast under förra tillsynsperioden är de vanligaste även i år.

”Att samma brister återkommer tror vi som granskar beror på att arbetet med tillgänglighet många gånger görs som en punktinsats. Man köper en tillgänglighetsgranskning eller blir granskade av oss, får ett resultat och förbättrar tillgängligheten utifrån de brister man såg då. Efteråt ’glömmer’ man bort arbetet med tillgänglighet och då finns risken att när nya sidor tas fram eller ny funktionalitet, ja då missar man tillgängligheten som en del i utvecklingsarbetet”, kommenterar Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet på Digg, resultatet av granskningen i pressmeddelandet.

De vanligaste bristerna hos de granskade webbplatserna är enligt Ilias Bennani att html-koden inte validerar och att det inte är tydligt uppmärkt vad som är vad på sidan. Det är också vanligt att kontrasterna är för låga och att det inte går att se vad som är i fokus på grund av att det saknas en tydlig fokusmarkering.

Digg rekommenderar myndigheterna att följa de regler och rekommendationer om digital tillgänglighet som finns på Diggs egen webbplats. Där finns också hänvisningar till myndighetens rättsliga vägledning om tillgänglighet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.