Stora brister i innovationsprojekt

INNOVATION2020-03-18
Det finns ett antal brister i två stora statliga satsningar på innovationsförmåga och konkurrenskraft, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det gäller de strategiska innovationsprogrammen SIP och SVP.

Riksrevisionen kritiserar de två statliga satsningarna på strategiska innovationsprogram , SIP, och strategiska samverkansprogram, SVP, som ska stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft. Enligt myndigheten handlar det bland annat om otydlig styrning, tidspress i planering samt brister i uppföljning och utvärdering.

Satsningarna i SIP ska enligt planerna pågå under tolv år, med åtta miljarder kronor i statlig finansiering. Programmen inom SVP löper på ungefär tre år vardera. Kostnaderna för SVP är spridda på flera aktörer, bland annat har Vinnova fått ungefär en miljard kronor, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Ett gemensamt problem för båda satsningarna är enligt Riksrevisionen att externt anlitade experter har stort inflytande, utan att ansvariga myndigheter systematiskt gör självständiga överväganden. Dessutom har de ansvariga myndigheterna tvingats planera genomförandet under stark tidspress.

Inom SVP pekar Riksrevisionen särskilt på att det saknas systematiska processer för prioritering av insatser och för uppföljning och utvärdering.

”Regeringen rapporterar till riksdagen att programmen är framgångsrika. Men eftersom de inte systematiskt utvärderats eller följts upp kan vi inte se på vilka grunder regeringen gör den bedömningen”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Inom SIP ger regeringen enligt rapporten ansvariga myndigheter dubbla budskap om hur program ska väljas. Myndigheternas ansvar är delvis otydligt och vissa uppgifter riskerar att falla mellan stolarna. Dessutom är myndigheternas avvägningar otydliga, både när program väljs ut och när program prövas, anser Riksrevisionen.

”De identifierade bristerna undergräver förutsättningarna för effektivitet i SIP och ökar risken för att målen inte kan nås”, kommenterar Peter Jörgensen, projektledare för granskningen.

Riksrevisionens slutsatser

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att:

  • åtgärda otydligheter när det gäller ansvar, samverkan och prioritering i SIP
  • säkerställa att SVP följs upp och utvärderas
  • säkerställa att myndigheterna får tillräckligt med tid för förberedelse och planering inför nya satsningar.

Riksrevisionen rekommenderar ansvariga myndigheter att i SIP:

  • utarbeta kriterier för vad programmen ska uppnå
  • göra egna dokumenterade avvägningar av de externa bedömarnas rekommendationer
  • dokumentera organisation, ansvarsfördelning och arbetssätt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.