Stora utgifter för olika socialförsäkringar under pandemin

SOCIALFÖRSÄKRING2021-10-20
Försäkringskassan har betalat ut miljardbelopp i pandemiersättningar. Den största utgiftsposten är ersättningen till arbetsgivare för sjuklönekostnader, som uppgick till närmare 30 miljarder kronor.

Försäkringskassan redovisar en sammanställning av vad pandemin kostat i form av socialförsäkringskostnader under perioden februari 2020 till och med september 2021. De ersättningar som har nått flest människor är ersättning för karens, ersättning för vård av barn, vab, samt sjukpenning. Ersättningar till företag för sjuklönekostnader är den enskilt största utgiftsposten bland pandemiersättningarna och landar på drygt 29,4 miljarder kronor under perioden.

Ersättning för karensdagar i samband med sjukfrånvaro har betalats ut till drygt 2,1 miljoner människor, vilket motsvarar cirka 40 procent av den arbetsföra befolkningen. Totalt har det betalats ut drygt 8 miljoner dagar med ersättning för karensavdrag till ett belopp av drygt 6,3 miljarder. Karensersättningen infördes för att minska smittspridningen genom att öka incitamentet att stanna hemma från jobbet även vid lindriga symptom.

Under perioden har Försäkringskassan betalat ut mer än 13 miljoner dagar för vård av barn till ett totalt belopp av 13 miljarder kronor. Ökningen beror främst på att antalet vab-dagar per barn har ökat. Under 2020 betalades det i snitt ut 9,5 dagar per barn för vård av barn jämfört med 7,7 dagar året innan.

Under stora delar av pandemin har den som varit sjukskriven inte behövt uppvisa läkarintyg förrän från och med dag 22 under sjukskrivningen. De slopade kraven på läkarintyg gjorde det möjligt att stanna hemma en längre tid utan att uppsöka hälso- och sjukvården. Syftet var att minska risken för ökad smittspridning vid läkarbesök samt att minska belastningen på den redan hårt ansatta vården. Försäkringskassan redovisar en topp av sjukskrivningar under februari till juni 2020. I övrigt har nivån varit på en liknande nivå som före pandemin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.