Studie pekar på luckor i regler om bisysslor

ARBETSRÄTT2019-11-11
Det finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.

Statskontoret har granskat hur myndigheter, kommuner och regioner hanterar sina anställdas bisysslor. Slutsatsen är att regleringen av offentliganställdas bisysslor är komplex och kan vara svår att tolka. Det beror bland annat på att regleringen finns både i lag och kollektivavtal. Och genom en förändring av kollektivavtalet för kommuner och regioner har regleringen enligt rapporten blivit ännu svårare att tillämpa.

Det kan vara svårt att avgöra om en bisyssla ska vara tillåten eller inte, konstaterar Statskontoret. Förarbeten och praxis ger begränsad vägledning. Det finns oklarheter när det gäller bisysslor för anställda i statliga och kommunala bolag, för privatanställda konsulter som arbetar i offentlig verksamhet samt anställda hos privata utförare av offentlig verksamhet, bland annat inom skolan, vården och omsorgen.Enligt Statskontoret bör offentliga arbetsgivare tillämpa samma regler för anställda i bolag och konsulter som för sin egen personal.

Enligt studien har de flesta kommuner, regioner och myndigheter rutiner för att hantera bisysslor. Arbetsgivarna har riktlinjer, informerar om vilka regler som gäller och dokumenterar sina anställdas bisysslor, men de tillämpas sällan.

Kommuner och regioner granskar sällan anställdas bisysslor, och myndigheter gör det än mer sällan, skriver Statskontoret. De offentliga arbetsgivarna tycks inte anse att fördelarna med att kontrollera de anställdas bisysslor uppväger den tid och resurser som skulle krävas.

Enligt Statskontoret måste en fungerande hantering av anställdas bisysslor bygga på en balans mellan arbetsgivarens tillit till att den anställde korrekt informerar om sina bisysslor och en kontroll som är effektiv, men som inte kränker den anställdes integritet eller är administrativt betungande. Det bästa sättet att förebygga förekomsten av otillåtna bisysslor är enligt rapporten att hålla frågan levande inom organisationen.

Statskontorets studie visar att myndigheter, kommuner och regioner vill ha tydligare vägledning och stöd i bedömningen av om en bisyssla ska anses vara tillåten eller inte. Statskontoret föreslår att Arbetsgivarverket, SKL och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, bistår med fördjupad information och eventuellt stödmaterial.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.