Sveriges lantbruksuniversitet bröt mot repressalieförbudet

HÖGSKOLAN2022-03-28
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, för att i strid med repressalieförbudet i grundlagen ha vidtagit åtgärder mot en student som skrivit debattartiklar.

En veterinärstudent skrev två debattartiklar i en kvällstidning angående djurhållning. Direkt efter den första debattartikeln höll två programstudierektorer på SLU en föreläsning för hela årskursen där de framförde att det kan skada utbildningen om studenter uttalar sig i media, skriver JO i ett pressmeddelande. Enligt studierektorerna skulle kritik kunna göra det svårt att få lantbrukare att ta emot studenter för praktik. De framhöll också att man ska fundera på vad som kan inträffa om man skriver under som veterinärstudent.

”I beslutet konstaterar jag att studenten befunnit sig i en sådan beroendeställning gentemot företrädarna för SLU som krävs för att det så kallade repressalieförbudet ska kunna aktualiseras. Förbudet innebär att en myndighet inte får utsätta en enskild för tillrättavisningar eller andra negativa åtgärder på grund av att han eller hon har yttrat sig i exempelvis media”, framhåller chefs-JO Erik Nymansson i pressmeddelandet.

Efter den andra debattartikeln kallades studenten till ett möte med vicedekanen som hävdade att studentens agerande skulle kunna påverka lantbrukares vilja att ta emot studenter på sina gårdar och därmed försvåra för studenterna att få praktikplatser. Hon påtalade också att man som student måste vara medveten om vilka konsekvenser det får om man publicerar artiklar i media.

”Den som företräder en myndighet får diskutera innehållet i till exempel en debattartikel, men inte uttrycka sig på ett sådant sätt att den enskilde får uppfattningen att det inte är önskvärt att denne uttalar sig i media. I det här fallet har studenten fått intrycket av att det var en tillrättavisning med anledning av hennes debattartiklar och att hon skulle tänka på konsekvenserna av sådana publiceringar”, understryker Erik Nymansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.