Sveriges lantbruksuniversitet bröt mot repressalieförbudet

HÖGSKOLAN2022-03-28

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, för att i strid med repressalieförbudet i grundlagen ha vidtagit åtgärder mot en student som skrivit debattartiklar.

En veterinärstudent skrev två debattartiklar i en kvällstidning angående djurhållning. Direkt efter den första debattartikeln höll två programstudierektorer på SLU en föreläsning för hela årskursen där de framförde att det kan skada utbildningen om studenter uttalar sig i media, skriver JO i ett pressmeddelande. Enligt studierektorerna skulle kritik kunna göra det svårt att få lantbrukare att ta emot studenter för praktik. De framhöll också att man ska fundera på vad som kan inträffa om man skriver under som veterinärstudent.

”I beslutet konstaterar jag att studenten befunnit sig i en sådan beroendeställning gentemot företrädarna för SLU som krävs för att det så kallade repressalieförbudet ska kunna aktualiseras. Förbudet innebär att en myndighet inte får utsätta en enskild för tillrättavisningar eller andra negativa åtgärder på grund av att han eller hon har yttrat sig i exempelvis media”, framhåller chefs-JO Erik Nymansson i pressmeddelandet.

Efter den andra debattartikeln kallades studenten till ett möte med vicedekanen som hävdade att studentens agerande skulle kunna påverka lantbrukares vilja att ta emot studenter på sina gårdar och därmed försvåra för studenterna att få praktikplatser. Hon påtalade också att man som student måste vara medveten om vilka konsekvenser det får om man publicerar artiklar i media.

”Den som företräder en myndighet får diskutera innehållet i till exempel en debattartikel, men inte uttrycka sig på ett sådant sätt att den enskilde får uppfattningen att det inte är önskvärt att denne uttalar sig i media. I det här fallet har studenten fått intrycket av att det var en tillrättavisning med anledning av hennes debattartiklar och att hon skulle tänka på konsekvenserna av sådana publiceringar”, understryker Erik Nymansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA