Synen på myndigheter har blivit mer polariserad

STATSFÖRVALTNING2020-08-25
Allmänhetens förtroende för statliga myndigheter blir mer och mer beroende av politisk hemvist. Sverigedemokraternas sympatisörer har allra lägst förtroende för myndigheter, tätt följda av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare, konstaterar SOM-institutet.

Statliga myndigheter och annan offentlig verksamhet har tappat i förtroende hos allmänheten. Det konstaterar SOM-institutet vid Göteborgs universitet, efter att ha jämfört de senaste tio årens utveckling. I botten bland de statliga myndigheterna ligger Arbetsförmedlingen. Men en tydlig tendens är att de tillfrågades partisympatier tydligare återspeglas i hur de svarar på institutets frågor.

SOM-institutet har gett ut en ny antologi med ett antal forskaranalyser om olika aspekter av institutets undersökningar. I en analys av partipolitikens betydelse för allmänhetens förtroende för myndigheter och offentlig sektor skriver professor emeritus Sören Holmberg att svenska folkets bedömningar har blivit mer ideologiskt och partipolitiskt färgade.

Allra mest har sjukvården tappat förtroende, följd av grundskolan och äldreomsorgen. Bland myndigheterna har allmänheten sänkt betygen mest för Skolverket och Migrationsverket. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan länge legat i botten.

När Sören Holmberg tittar i backspegeln konstaterar han att personer till höger var något lite mer positiva till Myndighetssverige 2013 än 2015. Det motsatta gällde personer med vänsteråsikter. De var mer positiva 2015 än 2013. Men de ideologiskt färgade bedömningsskillnaderna var små.

”En ovälkommen utveckling är att skillnaden mellan S- och M-väljares bedömningar ökar. Det är inte bra. Normativt ska all offentlig verksamhet karak­täriseras av oväld, och uppfattas som opartisk och neutral. Partipolitiska sympatier ska inte ha något samband med hur Myndighetssverige bedöms. Den nuvarande tendensen till ökad politisering och polarisering i svenska folkets syn på hur offentlig verksamhet fungerar är ett växande legitimitetsproblem”, skriver Sören Holmberg.

Sedan tre till fyra år tillbaka har värderingen av hur Myndighetssverige sköter sig blivit mer partipolitiskt polariserad bland allmänheten, konstaterar Sören Holmberg. Personer med vänstersympatier har blivit mer positiva samtidigt som de med högersympatier blivit mer negativt kritiska.

”Något har hänt. Svensk offentlig förvaltning har börjat betygsättas med ideologiska och politiserade glasögon påsatta”, skriver Sören Holmberg.

Mest negativa genomsnittsbetyg levererar enligt SOM-institutets mätningar Sverigedemokraternas sympatisörer – både när det gäller myndigheterna och kommunala/regionala verksamheter. Mest kritiska är SD-väljare mot Migrationsverket. Anhängare till KD och M är inte lika kritiska som SD-väljare, men klart mer negativa än sympatisörer till regeringspartierna och sympatisörer till regeringens två stödpartier Centern och Liberalerna. Vänsterpartiets anhängare är också mer negativa än sympatisörer till januariöverenskommelsens fyra partier, men långt ifrån lika negativa som SD-anhängare.

Allmänhetens betyg på statens myndigheter

Sammanställningen bygger på skillnaden mellan hur stor andel som tycker att respektive myndighet sköter sig bra respektive dåligt. Till Skatteverket var 71 procent positiva och 6 procent negativa. Skillnaden på +65 gör att Skatteverket har det bästa förtroendet bland myndigheterna.

1. Skatteverket 71/6 +65

2. SCB 62/2 +60

3. Polisen 68/11 +57

4. Konsumentverket 59/8 +51

5. CSN 59/8 +51

6. ARN 58/7 +51

7. Naturvårdsverket 57/9 +48

8. Kronofogdemyndigheten 56/8 +48

7. Försvarsmakten 56/9 +47

9. Trafikverket 58/12 +46

10. Valmyndigheten 56/10 +46

11. Riksrevisionsverket 49/7 +42

12. Livsmedelsverket 50/11 +39

13. Pensionsmyndigheten 52/14 +38

14. Havs- och vattenmyndigheten 42/11 +31

15. MSB 44/17 +27

16. Forum för levande historia 38/11 +27

17. Rekryteringsmyndigheten 32/12 +20

18. Socialstyrelsen 37/21 +16

19. Tullverket 40/27 +13

20. Försäkringskassan 41/32 +9

21. Kriminalvården 35/30 +5

22. Skolverket 30/27 +3

23. Inspektionen för vård och omsorg 30/39 -9

24. Energimarknadsinspektionen 18/36 -18

25. Migrationsverket 20/51 -31

26. Arbetsförmedlingen 17/52 -35

Källa: SOM-institutets antologi Regntunga skyar

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.