TCO-fack vill se värdigare migrationspolitik

FACKET2017-01-20
TCO kräver att den tillfälliga asyllagen rivs upp. Asylrätten är precis som de fackliga rättigheterna en självklar del av de mänskliga rättigheterna, skriver TCO-ordföranden Eva Nordmark i en debattartikel.

Tillsammans med ordförandena i Vision, Veronica Magnusson, och Lärarförbundet, Johanna Jaara Åstrand, skriver Eva Nordmark i Upsala Nya Tidning att många medlemmar i TCOs förbund berördes när fler flyktingar än någonsin kom till Sverige under 2015:

”Socialsekreterarna, lärarna, handläggarna på Migrationsverket, sjuksköterskorna, de svenska kustbevakarna som utförde räddningsinsatser på Medelhavet. Alla arbetade de hårt för att ge ett värdigt mottagande under svåra förutsättningar.”

Nu protesterar lärare, socialsekreterare och personal inom stödboenden mot asyllagstiftningen, skriver de tre. Politiken måste agera för att förändra regelverket kring asylsökande. Samtidigt som det råder enighet om att nyanländas etablering på arbetsmarknaden är avgörande för integrationen, riskerar den tillfälliga lagen att försvåra den. Enligt TCOs beräkningar har mer än var fjärde nyanländ utbildning i något bristyrke.

”Den tillfälliga lagen innebär att många nyanlända måste ha försörjning via arbete för att kunna få permanent uppehållstillstånd och rätt att förenas med sin familj. Det skapar incitament för nyanlända att avstå från insatser för att få arbete i det yrke där de har utbildning och erfarenhet och i stället prioritera att snabbt få ett jobb. Därmed riskerar Sverige att gå miste om värdefull kompetens.”

De tre fackliga ledarna vill se tre snara förändringar i den förda politiken:

  • uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt regeringens förslag
  • permanenta uppehållstillstånd till dem som deltar i snabbspår
  • utvidgad rätt till familjeåterförening

Debattörerna menar att fler måste ta ansvar när de röster som hörs i samhällsdebatten endast pekar ut problem.

"Om politiken lyckas hantera detta på rätt sätt är det en stor tillgång för Sverige”, skriver Eva Nordmark, Johanna Jaara Åstrand och Veronica Magnusson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.