TCO-kritik mot nya arbetsmiljöregler

ARBETSMILJÖ2018-02-06
I ett remissyttrande är TCO starkt kritiskt till att Arbetsmiljöverket hoppar över samverkan med parterna, när myndigheten nu föreslår en förändring av föreskrifter på arbetsmiljöområdet.

TCO anser att det i grunden är positivt att Arbetsmiljöverket vill förenkla föreskrifterna och ta bort förekommande dubbelregleringar. Men TCO motsätter sig att förslagets principer åsidosätter partsprocessen. Principerna att ta bort allmänna råd och så kallade dubbelregleringar, utan hänvisning till andra föreskrifter, har inte beslutats i samverkan med parterna.

Det är enligt TCO positivt att myndigheten vill ändra föreskrifter som av olika målgrupper uppfattas som svåra att förstå och följa. Däremot anser TCO att de allmänna råden bidrar till en ökad förståelse och tillämpning av föreskrifterna och därför bör finnas kvar.

Enligt TCOs remissvar bör borttagande av dubbelregleringar kompletteras med en hänvisning till aktuella föreskrifter, för att undvika en ökad risk för ohälsa. Arbetsmiljöverkets förslag till sanktionsavgifter ställer sig TCO bakom.

När de gäller de nya föreskrifterna avseende smittrisker, tidigare mikrobiologiska arbetsmiljöregler , har TCO invändningar. För att få ett jämställt regelverk och för att undvika en ökad risk för skadlig smitta bland kvinnor, anser TCO att det är befogat att ha en dubbelreglering av smittrisker för gravida och ammande arbetstagare. Det gäller i första hand reglerna om förbud mot att utsätta gravida arbetstagare för skadlig exponering för röda hundvirus eller toxoplasmaparasiter. Arbetsmiljöverket vill flytta det kravet från föreskrifterna om smittrisker till föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare. TCO tycker att förbudet ska finnas i både föreskrifterna.

”Att i föreskrifter exkludera risker för arbetstagare av ena könet inom ett brett åldersspann skapar bilden av att ”arbetstagaren” är en man och att kvinnor är atypiska arbetstagare. Det är ett gammaldags sätt att se på arbetskraften och författa regler i arbetslivet, och en utveckling bort från jämställdhetsintegrering”, skriver TCO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.