TCO vill se åtgärder för ökat utbildningsutbud

HÖGSKOLAN2022-09-30

Mer än var tredje tjänsteman har ett stort behov av högskoleutbildning för kompetensutveckling, skriver TCO i en ny rapport. Men kursutbudet hos lärosätena är inte tillräckligt stort, enligt den fackliga centralorganisationen, som efterlyser politiska initiativ i frågan.

I en ny rapport visar TCO att många yrkesverksamma tjänstemän har ett stort behov av vidareutbildning på universitet och högskola. Men enligt rapporten är utbildningsutbudet inte tillräckligt stort. Även om det finns ett intresse från lärosätena leder brister i systemet för resurstilldelning enligt TCO till minskade incitament att verkligen starta nya utbildningar.

I ett pressmeddelande framhåller TCOs ordförande Therese Svanström att frågan är angelägen: ”Närmare hälften av de svarande lärosätena anger att lärosätet inte har möjlighet att utöka utbudet med nu tillgängliga resurser. Här behövs politiska initiativ och TCO förutsätter att frågan får högsta prioritet hos nästa utbildningsminister.”

Från 1 oktober kan den som är behörig ansöka hos Centrala studiestödsnämnden, CSN, om det nya omställningsstudiestödet. Det är resultatet av en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter som gjordes under den förra mandatperioden. Omställningsstudiestöd kan beviljas för upp till 44 veckors studier på heltid. Studierna kan bedrivas på högskola, yrkeshögskola, folkhögskola eller komvux.

Therese Svanström poängterar att det nya omställningsstudiestödet människor större möjligheter att utvecklas i yrket eller karriärväxla, och är viktigt för kompetensförsörjningen i både privat och offentlig sektor. Men för att det ska få full effekt krävs ett utökat utbildningsutbud för yrkesverksamma, menar hon.

”Om politiken inte agerar skyndsamt finns det en risk för att det drabbar både tillväxt och välfärd negativt”, hävdar Therese Svanström i pressmeddelandet.

TCOs förslag i korthet

  • Ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag.
  • Genomför en översyn av resurstilldelningssystemet.
  • Ge utvecklingsmedel till nya utbildningar.
  • Premiera förstärkt samverkan och samproduktion.
  • Se över antagningssystemet för ökad flexibilitet.
  • Kartlägg högskolelandskapet och utbildningsutbudet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.