Transportstyrelsen accepterar Teslas kryphål

FACKLIGT2024-01-19

Transportstyrelsen medger att bilföretaget Tesla går runt den pågående blockaden genom att beställa ersättningsskyltar till nyregistrerade fordon. Men myndigheten kommer inte att gå vidare i ärendet, uppger man i ett mejl till SVT.

Som Publikt tidigare rapporterat har Tesla genom att beställa ersättningsskyltar till nyregistrerade fordon som levereras direkt till de nya ägarna kunnat minska verkningarna av den blockad som ST och Seko genomför till stöd för IF Metalls krav på att företaget ska teckna kollektivavtal.

De fackliga sympatiåtgärderna har bestått i att Postnord inte delar ut försändelser med registreringsskyltar från Transportstyrelsen till Tesla, vilket medfört att bilföretaget tidigare hindrats från att registrera och leverera nysålda fordon. Men nu utnyttjar alltså Tesla den möjlighet som varje registrerad bilägare har att beställa ersättningsskyltar från Transportstyrelsen.

”Den möjligheten finns utifrån ett serviceperspektiv, exempelvis att en verkstad ska kunna bistå ägaren av ett fordon att beställa nya registreringsskyltar via direktanmälan”, skriver Transportstyrelsen i ett mejl till SVT.

Transportstyrelsen har tidigare uppgett att systemet aldrig förut använts på det sätt Tesla nu gör. När kryphålet blev känt meddelade myndigheten att man avsåg att se över reglerna. Men nu har Transportstyrelsen alltså enligt SVT meddelat att frågan inte kommer att utredas vidare.

”Myndigheten kommer inte i dagsläget att gå vidare med en utredning gällande denna servicemöjlighet”, skriver Susann Dahlberg Karlsson, sektionschef för fordonsinformationsavdelningen på Transportstyrelsen, i ett mejl till SVT.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA