Tretton myndigheter får kritik efter revision

STATSFÖRVALTNING2023-03-29

Riksrevisionen har avslutat granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2022. Av de 221 myndigheter som granskats får 13 kritik för allvarliga fel. Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som får en anmärkning för att ha överskridit ekonomiska ramar.

Det är en av Riksrevisionens huvuduppgifter att bedriva årlig revision av de statliga myndigheternas årsredovisningar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Syftet är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med gällande regler, om den ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomi, om pengarna har använts på rätt sätt och om ledningens interna styrning och kontroll är tillräckligt bra.

För 13 av de 221 granskade myndigheterna lämnar Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns väsentliga brister i årsredovisningen.

”Den vanligaste bristen är att myndigheter har överskridit sina befogenheter när det gäller storleken eller längden på ingångna avtal. I övrigt är det förhållandevis god ordning och reda i den statliga redovisningen”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

En av de myndigheter som får en anmärkning för att ha överskridit ekonomiska ramar är Arbetsförmedlingen. I sin revisionsberättelse skriver Riksrevisionen att myndigheten överskridit ramen för beställningsbemyndigandet för en anslagspost för lönebidrag med mera, och att detta inte är förenligt med anslagsförordningen.

Myndigheter med modifierad revisionsberättelse

Överskridande av ekonomiska ramar:

 • Arbetsförmedlingen
 • Boverket
 • Försvarsmakten
 • Myndigheten för psykologiskt försvar
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Tillväxtverket

Brister i resultatredovisningen:

 • Myndigheten för familjerätt och familjestöd
 • Nationalmuseum

Ersättning till ledningen redovisas inte korrekt:

 • Institutet för mänskliga rättigheter

Sjukfrånvaro redovisas för lågt

 • Sametinget

Kommande utbetalningar redovisas inte korrekt:

 • Konstnärsnämnden

Kravet på att ta upp lån för att finansiera köp av inventarier har inte följts:

 • Statens centrum för arkitektur och design

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA