Underbetyg för återvändarverksamhet

MIGRATION2020-03-20

Statens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet får underbetyg av Riksrevisionen. Efter en granskning anser myndigheten att det finns omfattande svagheter i styrning och samordning.

Riksrevisionens granskning visar att den statliga återvändarverksamheten inte fungerar effektivt. Ansvaret delas av tre myndigheter, Polisen, Kriminalvården och Migrationsverket. Enligt rapporten bör regeringen se över hur verksamheten styrs och hur arbetet fördelas mellan myndigheterna.

EUs återvändandedirektiv slår fast att Sverige och andra medlemsstater ska se till att personer från länder utanför EU som vistas olagligt i Sverige lämnar landet. Det ska helst ske på frivillig väg, men Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården kan också använda tvångsmedel om det behövs.

Riksrevisionens granskning visar att de tre myndigheternas samlade kostnader för verksamheten ökat med 40 procent till nästan två miljarder kronor om året under perioden 2016-2018. Kostnaden för varje person som faktiskt lämnat landet har mer än fördubblats, från 48 000 kr till 97 000 kronor.

”Verksamheten når ungefär samma resultat som under 1990-talet, trots att samhället lägger allt mer resurser på den. Även om det finns förklaringar till delar av kostnadsökningarna går det inte att dra någon annan slutsats än att effektiviteten har stora brister”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionen finns det omfattande svagheter i styrning och samordning av verksamheten. Riksdag och regering har inte preciserat vilka resultat som bör nås eller vad det får kosta. Det faktum att ansvaret är delat mellan myndigheter hämmar verksamheten. Dessutom är prioriteringen mellan återvändarverksamheten och andra uppdrag oklar, konstaterar Riksrevisionen.

”Det är en svår uppgift redan i utgångsläget, och konstruktionen där den utgör ett litet uppdrag för tre stora myndigheter gör styrningen ytterligare komplicerad. Det leder till risk för att resurserna inte fördelas effektivt inom eller mellan myndigheterna”, påpekar projektledaren Tommi Teljosuo.

Granskningen visar också att nödvändig överföring av information mellan myndigheterna kan bromsas av sekretess och oförenliga it-system. Därför sköts mycket manuellt, vilket leder till dubbelarbete, informationsförluster och rena fel, skriver Riksrevisionen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA