Bättre samarbete kring återvändande

MIGRATIONSVERKET2020-12-07
Informationsutbytet mellan Migrationsverket och Polismyndigheten måste bli bättre för att göra arbetet med av- och utvisning effektivare, anser regeringen. De två myndigheterna ska redovisa sina förslag till förbättringar i vår.

Tidigare i år redovisade Riksrevisionen en granskning av myndigheternas arbete med återvändande för personer som fått avslag på sina asylansökningar. I rapporten pekades brister i utbyte av information mellan Migrationsverket och Polismyndigheten ut som ett allvarligt problem. Därför ger regeringen nu de två myndigheterna i uppdrag att gemensamt analysera och effektivisera informationsöverförandet när det gäller att verkställa av- och utvisningsbeslut för personer som inte har rätt att stanna i landet.

Enligt regeringens pressmeddelande ska myndigheterna analysera och ta fram förslag om vilken information som behöver överföras från Migrationsverket till Polismyndigheten för att underlätta för polisen att verkställa beslut om av- eller utvisning. Om dagens sekretess- och dataskyddsbestämmelser lägger hinder i vägen ska myndigheterna också lämna förslag om möjliga förändringar av regelverket.

Ambitionen med uppdraget är enligt pressmeddelandet att fördjupa samarbetet mellan myndigheterna. Syftet är att främja ett helhetsperspektiv i arbetet med återvändandeärenden och att öka samsynen gällande vilka uppgifter som ska överlämnas. Uppdraget ska samordnas av Migrationsverket och redovisas senast 31 maj 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.