Uppdraget till länsstyrelserna kan preciseras

LÄNSSTYRELSERNA2021-08-10

Regeringen behöver förtydliga länsstyrelsernas uppdrag i relation till regionernas ansvar för regional utveckling. Det konstaterar Statskontoret efter en analys.

Sedan de tidigare landstingen blivit regioner har de också tagit över länsstyrelsernas roll som ansvariga för regional utveckling i respektive län. Statskontoret har nu gjort en analys av hur arbetet och samarbetet fungerar mellan staten och regionerna. Statskontoret har granskat både regeringens frivilliga uppdrag till regionerna och länsstyrelsernas nya roll inom regional utveckling.

Enligt rapporten uppfattar länsstyrelserna sin roll inom området regional utveckling som otydlig. Men länsstyrelserna har fortsatt en viktig roll som aktör inom det regionala utvecklingsarbetet, inte minst genom att de arbetar med en rad uppgifter som påverkar den regionala utvecklingen, konstaterar Statskontoret. Därför behöver regeringen förtydliga länsstyrelsernas uppdrag i relation till regionernas huvudansvar för regional utveckling och precisera länsstyrelsernas instruktioner när det gäller den regionala utvecklingen.

När det gäller regionerna kan regeringen inte styra dem direkt. I stället erbjuder regeringen regionerna att genomföra uppdrag som regeringen anser vara angelägna. Till skillnad från när regeringen lämnar uppdrag till de statliga myndigheterna har regionerna rätt att säga nej till erbjudandena.

Enligt Statskontoret använder regeringen erbjudanden till regionerna relativt sparsamt. Regionerna anser å sin sida att regeringens erbjudanden oftast handlar om saker som regionerna själva anser är angelägna att arbeta med. Statskontoret efterlyser därför tydligare principer för erbjudanden som styrmedel och en bättre dialog mellan regeringen och regionerna.

Enligt rapporten varierar det mellan länen hur väl samverkan mellan regionerna och länsstyrelserna fungerar. Statskontoret anser att regeringen kan göra mer för att underlätta deras samarbete, bland annat genom att tydliggöra vem som har huvudansvar för olika uppgifter och genom att följa upp och analysera hur samverkan fungerar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA