Riksrevisionen granskar regional utveckling

RIKSREVISIONEN2021-08-17

Riksrevisionen har beslutat att granska hur regeringen hanterar den regionala utvecklingspolitiken och samordningen av olika myndigheters och regionernas insatser.

Enligt ett pressmeddelande föranleds Riksrevisionens granskning av indikationer på svårigheter att genomföra politiken så att den kan nå sina mål. Det handlar enligt myndigheten till exempel om otydlig styrning och bristande samordning.

”Vi kommer bland annat att titta på om regeringens fördelning av roller och ansvar har gett förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg beslutet.

I pressmeddelandet konstaterar Riksrevisionen att riksdagen har ambitiösa mål för den regionala utvecklingspolitiken. Målen och ambitionerna omfattar flera utgiftsområden, sektorer och förvaltningsnivåer. Men ansvaret för genomförandet är splittrat på ett stort antal aktörer på olika nivåer och områden inom den statliga förvaltningen.

Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret, men saknar enligt Riksrevisionen instrument inom flera av de politikområden som är viktiga för politikens genomförande. Enligt pressmeddelandet kommer granskningen att innefatta otydliga prioriteringar från regeringens sida, bristande resultatredovisning och svårigheter för statliga myndigheter att medverka i det regionala utvecklingsarbetet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.