Riksrevisionen granskar regional utveckling

RIKSREVISIONEN2021-08-17
Riksrevisionen har beslutat att granska hur regeringen hanterar den regionala utvecklingspolitiken och samordningen av olika myndigheters och regionernas insatser.

Enligt ett pressmeddelande föranleds Riksrevisionens granskning av indikationer på svårigheter att genomföra politiken så att den kan nå sina mål. Det handlar enligt myndigheten till exempel om otydlig styrning och bristande samordning.

”Vi kommer bland annat att titta på om regeringens fördelning av roller och ansvar har gett förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg beslutet.

I pressmeddelandet konstaterar Riksrevisionen att riksdagen har ambitiösa mål för den regionala utvecklingspolitiken. Målen och ambitionerna omfattar flera utgiftsområden, sektorer och förvaltningsnivåer. Men ansvaret för genomförandet är splittrat på ett stort antal aktörer på olika nivåer och områden inom den statliga förvaltningen.

Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret, men saknar enligt Riksrevisionen instrument inom flera av de politikområden som är viktiga för politikens genomförande. Enligt pressmeddelandet kommer granskningen att innefatta otydliga prioriteringar från regeringens sida, bristande resultatredovisning och svårigheter för statliga myndigheter att medverka i det regionala utvecklingsarbetet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.