Upphandling med miljöhänsyn kan vara effektivt

UPPHANDLING2022-05-16
Det kan vara både ändamålsenligt och effektivt att ta miljöhänsyn i offentlig upphandling, visar en forskningsrapport som publiceras av Konkurrensverket. Upphandling kan enligt forskarna vara ett miljöpolitiskt styrmedel.

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar årligen varor, tjänster och entreprenader för drygt  800 miljarder kronor. Det motsvarar nästan en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Rapporten från Konkurrensverket har skrivits av forskarna professor Sofia Lundberg och doktor Hanna Lindström vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Enligt rapporten föreskriver lagen om offentlig upphandling, LOU, att en upphandlande myndighet tar miljöhänsyn om upphandlingens art motiverar det. Det är enligt forskarna i hög grad upp till myndigheten att själv bedöma när, varför och hur den ska beakta miljöhänsyn.

Befintlig forskning visar enligt rapporten att miljöhänsyn i upphandlingen i första hand ska ses som ett administrativt styrmedel. För att bli kostnadseffektivt måste den upphandlande myndigheten ställa leverantörsspecifika krav. Eftersom leverantörer själva väljer att delta i upphandlingar eller avstå är styrmedlet enligt rapporten inte heller att betrakta som måleffektivt.

Men även om miljöhänsyn i offentlig upphandling varken är mål- eller kostnadseffektivt kan de offentliga inköpen ändå ha effekt på en bransch, eller bidra till att politiska målsättningar nås, konstaterar de två forskarna. Genom miljöhänsyn vid upphandling kan myndigheter hantera lokala miljöproblem, som inte är åtkomliga genom nationella skattesatser och gränsvärden. Det finns också möjlighet att fördela ansvar och kostnader för miljöarbetet, genom att upphandlande myndigheter har olika riktlinjer för att ta miljöhänsyn.

Rapporten betonar vikten av att upphandlande myndigheter för en kontinuerlig dialog med aktörer på den aktuella marknaden för att kunna utforma en så ändamålsenlig och effektiv upphandling som möjligt. Rapporten innehåller också en checklista som upphandlande myndigheter kan använda för att bättre förstå när, hur och varför de bör beakta miljöhänsyn i offentlig upphandling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.