Annons:

Upphandling med miljöhänsyn kan vara effektivt

UPPHANDLING2022-05-16

Det kan vara både ändamålsenligt och effektivt att ta miljöhänsyn i offentlig upphandling, visar en forskningsrapport som publiceras av Konkurrensverket. Upphandling kan enligt forskarna vara ett miljöpolitiskt styrmedel.

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar årligen varor, tjänster och entreprenader för drygt 800 miljarder kronor. Det motsvarar nästan en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Rapporten från Konkurrensverket har skrivits av forskarna professor Sofia Lundberg och doktor Hanna Lindström vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Enligt rapporten föreskriver lagen om offentlig upphandling, LOU, att en upphandlande myndighet tar miljöhänsyn om upphandlingens art motiverar det. Det är enligt forskarna i hög grad upp till myndigheten att själv bedöma när, varför och hur den ska beakta miljöhänsyn.

Befintlig forskning visar enligt rapporten att miljöhänsyn i upphandlingen i första hand ska ses som ett administrativt styrmedel. För att bli kostnadseffektivt måste den upphandlande myndigheten ställa leverantörsspecifika krav. Eftersom leverantörer själva väljer att delta i upphandlingar eller avstå är styrmedlet enligt rapporten inte heller att betrakta som måleffektivt.

Men även om miljöhänsyn i offentlig upphandling varken är mål- eller kostnadseffektivt kan de offentliga inköpen ändå ha effekt på en bransch, eller bidra till att politiska målsättningar nås, konstaterar de två forskarna. Genom miljöhänsyn vid upphandling kan myndigheter hantera lokala miljöproblem, som inte är åtkomliga genom nationella skattesatser och gränsvärden. Det finns också möjlighet att fördela ansvar och kostnader för miljöarbetet, genom att upphandlande myndigheter har olika riktlinjer för att ta miljöhänsyn.

Rapporten betonar vikten av att upphandlande myndigheter för en kontinuerlig dialog med aktörer på den aktuella marknaden för att kunna utforma en så ändamålsenlig och effektiv upphandling som möjligt. Rapporten innehåller också en checklista som upphandlande myndigheter kan använda för att bättre förstå när, hur och varför de bör beakta miljöhänsyn i offentlig upphandling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA