Upphandlingar uppfyller inte krav på miljöhänsyn

UPPHANDLING2022-11-23
De statliga upphandlingarna uppfyller inte kraven när det gäller miljöhänsyn, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten är statens arbete med dessa frågor inte effektivt.

Staten gör årligen upphandlingar för hundratals miljarder kronor. Totalt görs offentliga upphandlingar för cirka 800 miljarder kronor årligen. Riksdagen har flera gånger poängterat att offentliga upphandlingar ska ta miljöhänsyn, och att Sverige ska vara ett föredöme på området.

Det är bakgrunden till Riksrevisionens granskning av hur staten arbetar med miljöhänsyn vid upphandlingar. Myndighetens övergripande slutsats är att många statliga myndigheter saknar en tillräckligt välorganiserad inköpsprocess och tillräcklig miljökompetens för att arbeta effektivt med frågorna.

”Myndigheternas engagemang har visserligen ökat, men det är fortfarande vanligt med brister i styrning, organisation, kompetens och uppföljning”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet krävs ofta både bransch- och miljökompetens för att kunna ta miljöhänsyn vid upphandling. Men enligt Riksrevisionens granskning saknar närmare varannan myndighet tillräcklig kompetens i miljöfrågor. Dessutom analyserar myndigheterna inte i tillräcklig utsträckning miljökonsekvenserna vid sina upphandlingar.

”I praktiken läggs ofta ansvaret för att ta miljöhänsyn på den enskilda upphandlaren och myndigheten blir då beroende av den personens intresse och ambitionsnivå. Det är för sårbart”, understryker Henrik Allansson, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att myndigheterna inte i tillräckligt stor utsträckning följer upp de miljökrav som ställts när upphandlingar väl är genomförda. Det leder till risker att leverantörerna inte lever upp till de miljökrav som de utfäst sig att följa.

Enligt Riksrevisionen tillhandahåller Upphandlingsmyndigheten ett väl utformat stöd för miljöhänsyn, som de statliga myndigheterna borde använda sig av i större utsträckning. Riksrevisionen lyfter också fram Kammarkollegiets statliga ramavtal som ett viktigt stöd för att säkerställa att miljöhänsyn tas. Men enligt Riksrevisionen använder myndigheterna endast i liten utsträckning möjligheten att ta ytterligare miljöhänsyn i samband med avrop från de avtalen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.