Bild: Försäkringskassan

Utredare vill ge Försäkringskassan ensamt ansvar för assistans

FÖRSÄKRINGSKASSAN2023-03-01

Försäkringskassan bör ensam besluta om och finansiera den personliga ­assistansen, skriver utredaren Lars Lööw i en debattartikel. Enligt den utredning han lett har ett statligt huvudmannaskap tydliga fördelar jämfört med alternativen.

Om staten tar över hela ansvaret för den personliga assistansen skapas enligt utredningen likvärdighet över landet, jämfört med om 290 kommuner ska besluta om insatserna, skriver Lars Lööw tillsammans med utredningssekreterarna Martin Johansson, Tomas Agdalen, Lena Birkelöf, Peter Sjöquist och Annica Stening i en debattartikel i Dagens Nyheter. De menar att dagens delade huvudmannaskap med kommunerna gör systemet ineffektivt och otydligt.

”Det leder till onödiga administrativa kostnader, en och samma person kan till exempel behöva genomgå dubbla utredningar hos två myndigheter. Det innebär också att individer behöver svara på integritetskänsliga frågor från två olika myndigheter och att myndigheterna kan göra helt olika bedömningar av samma individs behov”, skriver de i debattartikeln.

Med staten som huvudman finns det enligt utredningen dessutom ingen risk att en individ som vill flytta till en annan kommun blir av med sin assistans.

”Vi har sett att landets kommuner handlägger och beslutar om personlig assistans på många olika sätt, vilket får till följd att individers rätt till insatsen beror på var i landet de bor. Försäkringskassans handläggare har tillgång till en helt annan stödstruktur och kan specialisera sig på ett annat sätt än vad handläggarna i många kommuner har och kan”, skriver utredarna i debattartikeln.

I artikeln framhåller de också att ett statligt huvudmannaskap ökar möjligheterna att säkerställa korrekta utbetalningar och stärker skyddet mot utnyttjandet av välfärdssystemen.

”I vårt betänkande lämnar vi ett praktiskt genomförbart förslag till hur insatsen kan organiseras i ett statligt huvudmannaskap. Vi lämnar till exempel förslag om vilken kvalifikation som ska gälla för rätten till förmånen och hur de kommunala assistansbesluten kan föras över till staten på ett tryggt och säkert sätt. Vi beskriver också vilka kostnader och konsekvenser som ett statligt huvudmannaskap får”, skriver utredarna.

Utredningens betänkande överlämnas i dag till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, M.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.