ISF förespråkar lagändringar för att minska felaktiga utbetalningar

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2022-12-19

Under 2021 betalades minst 424 miljoner kronor ut felaktigt i assistansersättning. Det behövs ytterligare lagstiftning för att minska de felaktiga utbetalningarna, skriver Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, efter en granskning.

De upptäckta felaktiga utbetalningarna av assistansersättning uppgick 2021 till drygt 424 miljoner kronor, konstaterar ISF i rapporten. Enligt granskningen har Försäkringskassans möjligheter att säkerställa korrekta utbetalningar försämrats under de senaste åren.

”Assistansersättning ska möjliggöra för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar att kunna leva ett liv som andra. Det är viktigt att rätt ersättning betalas ut till rätt person. Fler korrekta utbetalningar minskar risken för att förmånens konstruktion ändras till nackdel för brukarna på grund av höga kostnader”, kommenterar Sonja Nikolovska, projektledare på ISF, granskningens slutsatser i ett pressmeddelande.

Enligt gällande regler har Försäkringskassan bara rätt att utreda den person som beviljats assistans. ISF föreslår att regeringen ger Försäkringskassan befogenhet att utreda också den personliga assistenten och granska om beslutad assistans faktiskt utförts.

”I assistansärenden är det betydelsefullt att utreda om brukaren och assistenten har varit på samma plats under arbetspasset. Det skulle ge Försäkringskassan bättre förutsättningar att avgöra om assistans faktiskt har utförts”, konstaterar Sonja Nikolovska i pressmeddelandet.

ISFs granskning visar också att Försäkringskassan kan förbättra sina egna kontroller för att säkerställa korrekta utbetalningar. Det förekommer exempelvis att Försäkringskassan betalar ut hel sjukpenning till en person som uppger att hen har arbetat som assistent för samma tid. Även Försäkringskassans organisation med ärendehantering och kontrollutredning på olika avdelningar kan enligt ISF utgöra ett hinder för att effektivt kunna förhindra felaktiga utbetalningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA