Annons:

Vanligt med tidsbegränsad anställning

ARBETSMARKNAD2020-04-20

Inom staten har närmare 19 procent av männen någon form av tidsbegränsad anställning, enligt en rapport från Statistiska centralbyrån, SCB. Bland kvinnorna är siffran 15 procent. På arbetsmarknaden som helhet är det tvärtom vanligare med tidsbegränsade anställningar bland kvinnor.

Drygt 18 procent av den kvinnliga arbetskraften i Sverige hade någon form av tidsbegränsad anställning under förra året. För männen var motsvarande siffra strax under 15 procent, enligt en rapport från SCB.

Inom staten är förhållandet dock omvänt, där hade nästan 19 procent av de statsanställda männen en tidsbegränsad anställning. Bland kvinnorna hade knappt 15 procent en tidsbegränsad anställning.

Den vanligaste typen av tidsbegränsad anställning är tim- och behovsanställning, vilket drygt hälften av de tidsbegränsat anställda har sett till arbetsmarknaden som helhet. Vikariat är den näst vanligaste typen av tidsbegränsade anställning.

Som helhet hade 17 procent av den svenska arbetskraften en tidsbegränsad anställning under 2019, vilket motsvarar runt 766 000 personer. Sett till andelen har de tidsbegränsade anställningar varken ökat eller minskat de 15 senaste åren. Däremot har det blivit vanligare att utrikes födda, äldre samt personer som saknar gymnasieutbildning har en tidsbegränsad anställning, enligt SCBs rapport.
 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA