Var tionde arbetsförmedlare har slarvat med kontroll

ARBETSFÖRMEDLINGEN2023-09-25

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har anmärkningar mot hur arbetsförmedlare sköter kontrollen av arbetssökande. En granskning visar att ungefär 10 procent av arbetsförmedlarna uppger att de någon gång under de tre senaste månaderna har låtit bli att skicka en signal trots att de borde ha gjort det.

Enligt IAF har arbetsförmedlarna god kännedom om sin roll i kontrollen av arbetssökande – de vet i vilka situationer de ska skicka signaler, och det finns rutiner för kontrollarbetet. Trots det skickar inte alla arbetsförmedlare de signaler som de borde när det finns anledning att tro att den arbetssökande inte uppfyller villkoren för att ha rätt till ersättning. Detta riktar IAF en anmärkning mot efter en ny granskning.

Enligt IAFs granskning är det ungefär var tionde arbetsförmedlare som låter bli att skicka en signal trots att de borde ha gjort det. Andelen är oförändrad jämfört med en granskning som IAF genomförde 2021. Myndigheten konstaterar att det finns ett förbättringsutrymme i Arbetsförmedlingens kontrollarbete.

IAF har också granskat hur arbetsförmedlarna hanterar de handlingsplaner som upprättas med de arbetssökande. Granskningen visar att arbetsförmedlarnas uppfattning om handlingsplanernas nytta varierar. Arbetsförmedlarna upplever att det ofta saknas aktuell och relevant information. Mot den bakgrunden gör IAF bedömningen att handlingsplanerna inte alltid fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

För att handlingsplanerna ska fungera som det centrala dokument för informationsöverföring som det är tänkt behöver Arbetsförmedlingen säkerställa att de innehåller relevant information och att de hålls aktuella enligt gällande bestämmelser, skriver IAF.

IAF begär nu att Arbetsförmedlingen senast 15 december 2023 lämnar en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder myndigheten tänker vidta för att komma tillrätta med problemen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA