Var tredje pappa använder inte föräldraförsäkringen

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2021-12-20
Vart tredje barn som föddes 2017 har en pappa som använt färre än 30 dagar med föräldrapenning. Andelen pappor som tog ut inga eller få dagar var större bland anställda inom privat sektor än inom statlig sektor, visar en undersökning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

ISF har undersökt hur vanligt det är att pappor tar ut inga eller få dagar med föräldrapenning, samt vilka dessa pappor är.

Undersökningen visar att vart tredje barn som föddes 2017 har en pappa som tog ut färre än 30 dagar med föräldrapenning under barnets första två år. Detta trots att det för dessa barn var 90 dagar reserverade för vardera föräldern.

Men det har ändå skett förändringar över tid när det gäller andelen pappor som tar ut inga eller få dagar med föräldrapenning. När den första reserverade månaden infördes 1995 var det 26 procent av papporna som tog ut noll dagar och 29 procent som tog ut 1–29 dagar med föräldrapenning. Det kan jämföras med att 18 procent av barnen som föddes 2017 har en pappa som tog ut noll dagar och 15 procent har en pappa som tog ut 1–29 dagar med föräldrapenning.

ISFs analys visar bland annat att pappor i statlig sektor mer sällan tar ut inga eller få dagar med föräldrapenning jämfört med pappor som arbetar inom privat sektor. Men skillnaden är inte stor.

Analysen visar också att pappor med lägst respektive högst inkomst oftare tar ut noll dagar med föräldrapenning än pappor med inkomster däremellan, men att dessa skillnader har minskat över tid. Däremot har skillnaden i uttag av noll dagar mellan lågutbildade och högutbildade pappor ökat över tid, lågutbildade pappor tar oftare ut noll dagar.

”Föräldraförsäkringens nuvarande konstruktion innebär att föräldrarnas drivkraft att dela på föräldrapenningen är olika för föräldrar med inkomster som ger rätt till en inkomstrelaterad ersättning och för föräldrar med mycket låga inkomster och som endast ger rätt till ersättning på grundnivå. En viktig orsak till detta är att de reserverade månaderna inte omfattar föräldrapar där en, eller båda, har en ersättning på grundnivå.”, skriver ISF i utredningen och konstaterar att detta bör ses över i syfte att nå det jämställdpolitiska målet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.