Vill att Trafikverkets anslagsstruktur görs om

TRAFIKVERKET2021-01-08
Trafikverkets anslagsstruktur bör förändras på flera olika sätt, föreslår Ekonomistyrningsverket. Detaljeringsgraden bör minska och anslagsändamålen bör revideras för att tydliggöra kopplingen till de transportpolitiska målen.  

Ekonomistyrningsverket, ESV, har haft regeringens uppdrag att göra en översyn av den finansiella styrningen av Trafikverket. I en delrapport föreslår myndigheten att regeringen förändrar anslagsstrukturen både för förvaltningsutgifter och för kostnader relaterade till transportinfrastrukturen i landet.  

När det gäller förvaltningsanslaget konstaterar ESV att Trafikverket i dag tar en del förvaltningskostnader för lokaler och it på olika sakanslag för investeringar. 

Det avviker mot hur den sortens kostnader enligt principer och praxis anslagsfinansieras i övriga staten. Det bör ändras, menar myndigheten, även om det kan föreligga skäl att på samhällsinvesteringsområdet finansiera förvaltningskostnader med sakanslag.  

ESV identifierar också ett antal brister i hur Trafikverkets anslag är strukturerade. Myndigheten bedömer bland annat att det är för detaljerade anslagsändamål med många anslagsposter och delposter samt detaljerade villkor som inte hänger samman med övrig styrning.  

Ett exempel på det är att länken mellan det ekonomiska planeringssystem som Trafikverket använder och anslagsstyrningen är otydlig. Det finns också en asymmetri mellan de transportpolitiska målen och flera delar av anslagsändamålen, där de transportpolitiska målen är på en mer övergripande nivå än anslagsändamålen. 

ESV föreslår därför att ändamålen för anslagen revideras och kopplas mer tydligt till de transportpolitiska målen.  

“Genom att minska detaljnivån och stärka kopplingen till den långsiktiga styrningen i beslutet om infrastrukturpropositionen blir riksdagens prioriteringar tydligare”, skriver ESV i sin delrapport. 

Därutöver bör anslagen för utveckling respektive vidmakthållande av transportinfrastruktur renodlas, anser myndigheten.

Anslag för forskning bör dessutom gå på statens budget och samla finansieringen av forskning inom transportinfrastruktur.  

Myndigheten föreslår också att Trafikverkets investeringsplan utvecklas och integreras med nationell plan för att komplettera styrningen med anslag.  

Ekonomistyrningsverket ska lämna sin slutrapport 15 april 2021.

Så lyder de transportpolitiska målen

Det övergripande transportpolitiska målet är “... att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. “ 

Ett mål är att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. Det ska också bidra till utvecklingskraft i hela landet och vara jämställt, det vill säga svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Dessutom ska transportsystemets utformning, funktion och användning anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Transportsystemet ska också bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Ekonomi
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.