Föreslår nya regler för transportinvesteringar

TRAFIKVERKET2021-04-20
Ekonomistyrningsverket, ESV, föreslår förändringar av Trafikverkets planering av investeringar. I en rapport konstaterar ESV att reformen skulle förbättra styrningen från riksdag och regering.

ESV har på regeringens uppdrag granskat den finansiella styrningen av Trafikverket. I en slutrapport lämnar ESV nu ett antal förslag för hur regeringens styrning och uppföljning kan utvecklas. ESV föreslår att Trafikverkets investeringsplan utökas till att omfatta all den statliga transportinfrastruktur som myndigheten finansierar, och som regeringen styr genom nationella och regionala planer. Dessutom vill ESV att planen ska innehålla kostnader för underhåll av infrastrukturen.

I rapporten föreslår ESV också att vissa av de investeringar som i dag klassas som verksamhetsinvesteringar i stället ska räknas som samhällsinvesteringar, exempelvis vägfärjor. ESV anser också att uppföljningen av Trafikverket behöver utvecklas för att regeringen ska få en bättre uppföljning av statens investeringar i transportinfrastruktur.

Enligt ESV ger förslagen i rapporten bättre förutsättningar för riksdagens och regeringens styrning och uppföljning av transportinfrastrukturen i förhållande till de transportpolitiska målen. Också Trafikverket skulle enligt rapporten få väsentligt bättre möjlighet att genomföra verksamheten effektivt om förslagen genomförs.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.