Hanna Sundén jobbar med projektet Fossilfria transporter i norr. Att underlätta klimat­omställningen genom att öka det kollektiva resandet är ett mål.
Bild: Erik Abel
Hanna Sundén jobbar med projektet Fossilfria transporter i norr. Att underlätta klimat­omställningen genom att öka det kollektiva resandet är ett mål.

Projektet ska minska utsläppen

PÅ MITT JOBB: HEJ MEDLEM2019-12-13

Hej Hanna Sundén, analytiker och projektledare på Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Vad händer just nu på ditt jobb?

– Jag är projektledare för projektet Fossilfria transporter i norr, som just nu testar och lanserar ett webbverktyg, Panorama. Verktyget ska ge en visuell helhetsbild av de fossila utsläppen i vår region och förslag på lösningar. Jag har varit med och tagit fram den regionala versionen och lagt in våra data. Tanken är att verktyget ska vara ett stöd för kommunerna i arbetet för en transportsektor helt fri från fossila drivmedel. Webbverktyget är framtaget av det Umeåbaserade företaget Climateview, och det är Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten som står bakom det.

Vad gör du på jobbet till vardags?

– Förutom att jag är projektledare så jobbar jag som analytiker, främst inom områdena regional tillväxt, klimat och energi. Det handlar bland annat om att analysera och kart­lägga ärende- eller arbetsprocesser. Nu senast var det en kartläggning av länsstyrelsens arbete med Klimatklivet.

Varför är du med i ST?

– Därför att ST har bra koll på länsstyrelsernas verksamhet och för att alla på arbetsplatsen kan vara med i förbundet. ST driver också frågor som jag tycker är viktiga, som att det ska finnas en siffra i löne­avtalet till exempel. Sedan är det bra att vara med i facket om man behöver stöd av någon anledning. 

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA