Så får du upp din lön

PÅ JOBBET: DINA RÄTTIGHETER2003-12-16
Hur ska jag kunna få mer betalt för det arbete jag gör? Den frågan ställer sig alla till och från, inte minst nu när de centrala förhandlingarna inom Arbetsgivarverkets område avslutats och de lokala löneförhandlingarna tar vid. Här är några tips i ämnet.
Av:  Janne Berglund

– Som enskild medarbetare ska man diskutera lönekriterierna, vad gäller här och nu, annars har man svårt att påverka sin lön.

Rådet kommer från STs förbundsordförande Annette Carnhede. Hon har i högsta grad varit delaktig i de förhandlingar som i april ledde fram till ett avtal inom Arbetsgivarverkets område (se Statstjänstemannen nr 6/01).

Vilka råd har hon då att ge den enskilde ST-medlemmen?

Hennes utgångspunkt för den enskilde medlemmens agerande är att fack och arbetsgivare är överens om vilka regler som gäller för den enskildes agerande; inom vilka ramar kan man  agera?

– Finns det inte några ramar blir det lätt endast de med vassast armbågar som tar sig fram. Den som är lite tillbakadragen, men ändå gör ett bra jobb, hamnar i skymundan. ST-facken har skyldighet att se till helheten.

De lönekriterier som finns på arbetsplatsen är mycket viktiga, anser Annette Carnhede. De ska vara kända för alla och det är viktigt att alla deltar i debatten om lönekriterierna.

– Här tror jag att man som enskild medlem har en av de största möjligheterna att påverka vad som ska gälla. Detta förutsätter att facket arbetar med stor öppenhet när det diskuterar med arbetsgivaren om vilka kriterier som ska vara giltiga.

– Och, markerar Annette Carnhede, med klara och tydliga lönekriterier är det också lättare att nå fram till jämställda löner.

Även om det är naturligt att lönediskussionerna hamnar i fokus när det är dags för löneförhandlingar bör man hela tiden tänka i lönetermer, enligt Annette Carnhede. För många kan lönehöjningar vara aktuella även under avtalsperioden. Som exempel nämner hon när någon får förändrade, mer kvalificerade arbetsuppgifter.

– Jag anser att det är viktigt att också ta upp lönefrågan i anslutning till att man diskuterar nya arbetsuppgifter. Man ska ha bättre betalt redan från början när arbetet förändras, uppgifterna utvidgas eller blir mer kvalificerade. Sin lön bygger man varje dag genom det man gör.  
 
Om de förhandlingar som nu inleds säger STs ordförande så här:

– Utgångspunkt för det avtal vi träffat är att man på både myndighets- och arbetsplatsnivå  går igenom vad som lönemässigt behöver göras. När man gjort det ser man vad detta kostar. Slutresultatet bör ligga över de 2,5 procent av lönesumman vi formellt har, om vi totalt sett ska uppnå en likvärdig löneutveckling med den konkurrensutsatta sektorn. Och om något  ST-fack vill ”avtala bort” den individgaranti på 230 kronor som finns har den enskilde medlemmen rätt att kräva mycket, mycket goda skäl för detta.

Så här långt ST-ordföranden Annette Carnhede. Här följer i punktform några synpunkter på vad man som medlem bör ha i minnet.

Spill inte energi i onödan
Det största problemet för många efter en löneförhandling är att någon annan, som man jämför sig med, fick mer än man själv fick. Oanade mängder energi har under årens lopp lagts ner på att nagelfara, kritisera och ondgöra sig över andras lönelyft. Faktum är att detta är helt spilld energi eftersom det aldrig förbättrar ens egen situation. Sådana tankar inom en själv måste därför motarbetas.

Fokusera istället samtalen med arbetsgivare och fack på varför du själv  inte fick mer. På det sättet lyfter du fram dig själv och fokuserar diskussionen på din egen person. Kanske får du också tips på vad du bör tänka på inför nästa löneomgång. 

Begär lönesamtal med din chef
Han/hon har skyldighet att efter förhandlingen förklara  resultatet av förhandlingen. En bra chef har lönesamtal även före en förhandling. Om inte, begär att få ett lönesamtal för att argumentera för din sak. Finns inte tid för detta så skriv! Ta kort upp varför du räknar med att få en lönehöj-
ning. Om din chef inte deltar i förhandlingarna kan han/
hon, med eller utan egna kommentarer, vidarebefordra dina synpunkter. 

Bilda allianser med andra
Om du har ett ”udda” jobb kan det ligga en poäng i att liera sig med andra som också har andra ”udda” uppgifter. Tillsammans blir ni då en grupp, vilket kan göra det lättare att  ”bli sedda” samt balansera  andra, mer homogena grupper på arbetsplatsen, som kanske trycker på och tycker att nu är det ”deras tur” lönemässigt.
  
Fråga facket vad som gäller
Fråga om de ekonomiska ramarna, den inriktning av förhandlingarna som diskuteras samt den tidplan som gäller. Ett fungerande lokalt fack behöver man dock inte fråga om detta eftersom fackstyrelsen kallar till medlemsmöte, eller skriftligen informerar, för att upplysa om just detta och även andra frågor som rör förhandlingarna.

Uppgifterna ger dig möjlighet att bedöma vad som kan vara tänkbart att begära för egen del, kunskap om vad man tänker driva för frågor samt information om den tid du har på dig,  allt viktiga fakta för den som själv vill agera.

Tänk långsiktigt
När det gäller din lön är det  viktigt att tänka långsiktigt. Årets avtal för STs medlemmar inom Arbetsgivarverkets område gäller från den 1 april i år till 31 mars nästa år. Agera långsiktigt och ta årets avtal som utgångspunkt för fortsättningen.
  
Agera etiskt korrekt
Om man själv inte förmår att höja sig över sina medmänniskor återstår alltid möjligheten att nedvärdera dem. Akta dig dock för detta. Försök inte ta dig fram genom att trampa på andra. Vill du har mer betalt för det du gör ska du agera på ett sätt som inte kränker någon arbetskamrat.

Du behöver inte peka ut att någon kanske kommer sent och går tidigt. Det räcker med att du säger att du kräver samma lön som personen ifråga, eftersom du anser att du gör ett lika bra jobb.                 

Håll lokala facket informerat
Se till att det lokala facket, t ex de som ingår i förhandlingsgruppen, har vetskap om dina aktiviteter. Om du t ex i brev till din chef argumenterar för att dina arbetsuppgifter är värda en högre lön, se då till att också de lokala förhandlarna vet hur du argumenterat. 

Skydda köpkraften, förbättra sedan reallönen
Krav på löneökningar i anslutning till en avtalsrörelse kan delas in i två delar. Det första steget är att man behåller sin köpkraft, alltså får kompensation för inflationen. Får man inte det har köpkraften holkats ur.

I årets avtal inom Arbetsgivarverkets område finns en individgaranti på 230 kronor. Utgår man från inflationsprognosen på 1,5 procent i regeringens vårbudget motsvarar avtalets individgaranti ett köpkraftsskydd (bibehållen reallön) upp till en månadsinkomst på ca 15 300 kronor. Däröver behövs mer pengar för att bibehålla köpkraften. Löneökningar utöver vad som ger bibehållen köpkraft ger ökad reallön; man kan öka sin konsumtion eller spara mer än vad man gjorde tidigare.

Byt jobb om du kan
Det är vid byte av arbete som man har de bästa chanserna att ge lönen en knuff uppåt. Här inräknas också att byta arbete internt inom myndigheten eller företaget. Sök jobb som blir lediga, visa att du är intresserad av att vidareutveckla dig eller att avancera. Kolla med facket, som kanske har bra lönestatistik, innan du ger dig in i diskussioner om ny lön. En för låg ingångslön på ett nytt jobb riskerar att följa med dig resten av livet.

Lär dig mer
Ta tillvara de möjligheter som finns att förkovra dig, att bredda dina kunskaper inom ditt yrke/ område. Begär sedan att få din lön omprövad eftersom du nu kan mer och därmed också får antas utföra ett bättre arbete. Som exempel kan nämnas att det finns företag som ger sina anställda höjd lön när de tagit sitt datakörkort.

Låt utvecklingssamtalet ligga i botten
Det utvecklingssamtal du förhoppningsvis regelbundet, åtminstone en gång per år, har med din chef ska ligga i botten för aktiviteterna ovan. Det är i utvecklingssamtalet du och chefen drar upp ramarna för din utveckling i den verksamhet du har.

Utvecklingssamtalet kan sägas vara den grundbult kring vilket aktiviteterna ovan kretsar.

Fotnot: Kriterium (kriterier) kommer från grekiskan och betyder  ”kännetecken” eller ”villkor”.

ÄMNEN:

Löner
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.