“Det är en fördel att man kan träna om och om igen”, säger lokföraren Katarina Larsson på SJ Götalandståg. Hon är en av dem som testat SJs brandövning i virtual reality-miljö.
Bild: Tobias Andersson
“Det är en fördel att man kan träna om och om igen”, säger lokföraren Katarina Larsson på SJ Götalandståg. Hon är en av dem som testat SJs brandövning i virtual reality-miljö.

Övningar i virtual reality skapar erfarenhet

SÅ GJORDE VI2021-02-08

Lokföraren Katarina Larsson på SJ Götalandståg har fått delta i en brandövning i virtual reality, VR. ”Att få stå med en brandsläckare i det utrymme vi jobbar i till vardags är väldigt lärorikt”, säger hon.

Vi fick ha en hjälm med glasögon så att det såg ut precis som om vi befann oss i ett X40-tåg. Det var jättebra, miljön kändes verklig även om det såg ut lite som i ett dataspel, säger Katarina Larsson.

Under övningen startade instruktörerna en virtuell brand inne i ett tåg.

– Vi fick hålla i en riktig brandsläckare, men när jag tryckte på den så kom det vatten i VR-världen. Först var jag lite för snabb med att släcka. Sedan lät vi det brinna lite längre, och det blev verkligen verkligt, jag hukade mig automatiskt.

Katarina Larsson, som även är handledare för elever i lokförarskolan, tycker att tanken med VR-utbildning är jättebra. Hon berättar att alla som var med på brandutbildningen var positiva efteråt.

– Vi går vanlig brandutbildning regelbundet och är då på en brandstation. Men att få stå med en brandsläckare i det utrymme där vi jobbar till vardags är väldigt lärorikt. Man lär sig av sina misstag, och det är en fördel att man kan träna om och om igen. Jag tror att VR-tekniken kan fungera för många olika situationer och övningar, inte minst för oss lokförare när det kommer nya tågtyper.

Både Katarina Larsson och SJs HR-chef Mattias Gyllby ser VR som ett komplement till annan utbildning.

Redan under hösten 2020 vidareutbildades 700 medarbetare i bland annat brandsläckning och hjärt- och lungräddning.

I dag har SJ digitala utbildningsrum med VR och tågsimulator på 14 stationer i landet. Enligt Mattias Gyllby är ett långsiktigt mål att kunna erbjuda VR-träning i hela koncernen.

– Tanken är att rummen ska vara tillgängliga för personalen så att man ska kunna gå in och träna på olika moment när man har behov av det, säger han.

Under våren kommer lokförare, tågvärdar och fordonsoperatörer att få genomgå VR-utbildningar för avgångsprocedur, rullstolslift och dörrstängning för det nya uppgraderade X2000-tåget.

Det finns också en virtuell rundvandring, som kallas 360, för alla SJs fordon och vissa platser.

– En väldigt positiv effekt med 360 är att man blir mindre beroende av tillgång till fordon att träna på, vilket i tider av fordonsbrist annars är en utmaning. Vissa moment måste göras ute på fordon, men kan förberedas eller repeteras digitalt och därmed ge en högre utbildningseffekt, säger Mattias Gyllby.

Hans Pilgaard, ordförande för ST inom SJ, framhåller att VR-utbildning inte får ersätta den fysiska utbildningen på tåg, men konstaterar att det är ett mycket bättre alternativ än klassrumsundervisning.

– Det finns en begränsning i hur länge ett tåg kan stå still och tillgängligt. Det här skapar möjlighet till fler repetitioner och sparar både tid och pengar, säger han.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA