Annons:

Arbetsrätt

Ämne:Arbetsrätt
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Arbetsrätt. Du kan även följa vad Publikt skriver om Arbetsrätt genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans personalansvarsnämnd har beslutat att lämna en åtalsanmälan till åklagaren. Beslutet rör en tidigare anställd som olovligen förmedlat registeruppgifter till utomstående.
ARBETSRÄTTNyhetUnder 2015 fick de som överklagade tjänstetillsättningar i staten rätt i 36 fall. Precis som året innan fick Migrations­verket flest beslut emot sig. STs avdelningsordförande vid Trafikverket, Jerk Wiktorsson, är kritisk till hur arbetsgivarna hanterar besluten.
ArbetsrättNyhetArbetsgivarna i Svenskt Närings­liv satsar stora resurser på en kampanj för att begränsa fackens rätt att ta till strids­åtgärder. Men i dag finns inte parlamentariskt stöd för såda­na förändringar. Tre av de borgerliga partierna är för, men Moderaterna säger nej.
ArbetsrättNyhetNu stämmer Polisförbundet staten på ytterligare tio miljoner kronor för missar när myndigheten omorganiserades. Också i höstas stämde förbundet staten med ett krav på tio miljoner kronor.
ArbetsrättNyhetDet blir inga arbetsrättsliga konsekvenser för polisens romregister, uppger Ekot. För alla statligt anställda gäller den tvååriga preskriptionstid som nu tillämpats för flera ansvariga chefer inom polisen.
SAMESKOLSTYRELSENNyhetStriden inom Sameskolstyrelsen har resulterat i ett avtal där skolchefen får ett avgångsvederlag på 20 månadslöner. Tvisten har hittills kostat Sameskolan drygt två miljoner kronor, och ytterligare ett ärende väntar på avgörande i Arbetsdomstolen.
ArbetsrättNyhetEn allmän och obligatorisk kompetensförsäkring som omfattar såväl anställda som företagare föreslås i en rapport till regeringen. I utbyte mot en sådan reform kan facket tänka sig att diskutera förändringar i LAS.
AvtalNyhetOffentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår, begär i dag medling om det kommande tjänstepensionsavtalet PA 16 sedan Arbetsgivarverket i förra veckan avvisat samtliga yrkanden från OFR.
FinlandNyhetFörsöken i Finland att åstadkomma ett samhällsfördrag mellan arbetsmarknadens parter har havererat. Det innebär att regeringen kommer att lägga fram förslag om lagstiftning, vilket tidigare mötts med starka protester.
ArbetsrättNyhetRedan innan jul väntas en dom i Högsta domstolen, HD, avgöra om facket var ansvarigt för konkursen för byggföretaget HGS. Fallet drivs av Centrum för rättvisa.
MSBNyhetI förra veckan sades åtta anställda på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, upp på grund av arbetsbrist. Ytterligare ett femtontal personer har blivit omplacerade eller lämnat myndigheten.
FinlandNyhetStrejken inom den finländska Posten, Posti, fortsätter. I morse lämnade drygt 200 postanställda i Karleby, Vasa och Jakobstad sina arbetsplatser i protest mot att arbetsgivaren hotat med lockout på fredag, skriver Svenska Yle i Finland.
Göteborgs universitetNyhetTvå tidigare anställda har anmält Göteborgs universitet till Universitetskanslerämbetet. Anmälarna hävdar att universitetet tillsatt ett 90-tal tjänster utan att ha utlyst dem. Det skriver Göteborgs-Posten.
ArbetsrättNyhetStatens överklagandenämnd har rivit upp Sameskolstyrelsens beslut om anställning av en lärare och konstaterar att en annan mer meriterad sökande har rätt till tjänsten.
SameskolanNyhetEn infekterad strid om vem som skulle bli rektor för Sameskolan i Jokkmokk ledde till att Sameskolstyrelsen anmälde sin skolchef till Statens ansvarsnämnd. Styrelsen ville avskeda honom för illojalitet, bristande ledarskap och omdömeslöst agerande. Men ansvarsnämnden säger nej.
Prenumerera på