Annons:

Arbetsrätt

Ämne:Arbetsrätt
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Arbetsrätt. Du kan även följa vad Publikt skriver om Arbetsrätt genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
ArbetsrättNyhetEn allmän och obligatorisk kompetensförsäkring som omfattar såväl anställda som företagare föreslås i en rapport till regeringen. I utbyte mot en sådan reform kan facket tänka sig att diskutera förändringar i LAS.
AvtalNyhetOffentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår, begär i dag medling om det kommande tjänstepensionsavtalet PA 16 sedan Arbetsgivarverket i förra veckan avvisat samtliga yrkanden från OFR.
FinlandNyhetFörsöken i Finland att åstadkomma ett samhällsfördrag mellan arbetsmarknadens parter har havererat. Det innebär att regeringen kommer att lägga fram förslag om lagstiftning, vilket tidigare mötts med starka protester.
ArbetsrättNyhetRedan innan jul väntas en dom i Högsta domstolen, HD, avgöra om facket var ansvarigt för konkursen för byggföretaget HGS. Fallet drivs av Centrum för rättvisa.
MSBNyhetI förra veckan sades åtta anställda på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, upp på grund av arbetsbrist. Ytterligare ett femtontal personer har blivit omplacerade eller lämnat myndigheten.
FinlandNyhetStrejken inom den finländska Posten, Posti, fortsätter. I morse lämnade drygt 200 postanställda i Karleby, Vasa och Jakobstad sina arbetsplatser i protest mot att arbetsgivaren hotat med lockout på fredag, skriver Svenska Yle i Finland.
Göteborgs universitetNyhetTvå tidigare anställda har anmält Göteborgs universitet till Universitetskanslerämbetet. Anmälarna hävdar att universitetet tillsatt ett 90-tal tjänster utan att ha utlyst dem. Det skriver Göteborgs-Posten.
ArbetsrättNyhetStatens överklagandenämnd har rivit upp Sameskolstyrelsens beslut om anställning av en lärare och konstaterar att en annan mer meriterad sökande har rätt till tjänsten.
SameskolanNyhetEn infekterad strid om vem som skulle bli rektor för Sameskolan i Jokkmokk ledde till att Sameskolstyrelsen anmälde sin skolchef till Statens ansvarsnämnd. Styrelsen ville avskeda honom för illojalitet, bristande ledarskap och omdömeslöst agerande. Men ansvarsnämnden säger nej.
UpphandlingNyhetTCO vill att det ska vara obligatoriskt att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling inom alla branscher. Det framgår av organisationens remissvar på en statlig utredning.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen riktar skarp kritik mot landshövdingen Margareta Pålsson i Skåne, sedan hon beslutat att betala ett avgångsvederlag på närmare tre miljoner kronor till länsöverdirektören.
ArbetsrättNyhetSVT har vunnit mot Unionen i Arbetsdomstolen, AD. Målet gällde en medarbetare vid SVT som på Facebook haft åsikter i en fråga som han hade i uppgift att bevaka som reporter och programledare.
ArbetsrättNyhetDebatten om anställningsskyddets princip om sist in, först ut präglas av vanföreställningar, anser TCOs Samuel Engblom. Han bemöter påståenden om att anställningsskyddet skulle vara stelbent och att det skulle hindra unga från att få jobb.
KriminalvårdenNyhetTvå kriminalvårdare vid ett häkte i Stockholmsområdet följde inte reglerna när en fånge kunde fly från ett sjukhusbesök. Nu har ansvarsnämnden beslutat om fem dagars löneavdrag vardera.
ArbetsrättNyhetLex laval ska ersättas med en skarpare lagstiftning som ger fackförbunden ökad rätt att kräva kollektivavtal. Facken får också större kontrollmöjligheter och den utstationerade ökade rättigheter. Det föreslår en statlig utredning.
Prenumerera på