Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet med motiveringen att skatterevisorn spelade ishockey på eget initiativ och att ”aktiviteten ägde rum utan arbetsgivarens inblandning”.
Bild: Getty Images
Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet med motiveringen att skatterevisorn spelade ishockey på eget initiativ och att ”aktiviteten ägde rum utan arbetsgivarens inblandning”.

Tandskada under friskvård inte arbetsskada

ARBETSRÄTT2020-01-30

Den skatterevisor som skadade en tand under en ishockeymatch på sin friskvårdstimme får inte händelsen klassad som arbetsskada. Efter att mannen tidigare fått nej i både förvaltnings- och kammarrätten har Högsta förvaltningsdomstolen nu slutligt avgjort frågan.

När en revisor på Skatteverket spelade ishockey på sin friskvårdstimme skadade han sin tand och anmälde det som arbetsskada. Som Publikt tidigare rapporterat avvisade Försäkringskassan revisorns anspråk på ekonomisk ersättning.

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen – som utses av regeringen med uppdraget att driva socialförsäkringsfrågor till domstol för att driva fram rättspraxis – överklagade Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten, som avslog ansökan. Detsamma gjorde sedan Kammarrätten i Jönköping, med motiveringen att förhållandena inte var sådana att det kunde anses vara ett olycksfall i arbetet.

Fallet beviljades prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen, men även i den högsta instansen blir det nu avslag.

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen stödde enligt domen sin argumentation för att skadan skulle anses ha skett i samband med arbetet på att friskvårdstimmen är betald arbetstid. Försäkringskassan framhöll i sitt yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen att det inte räcker med att skadan inträffade under arbetstid, eftersom aktiviteten inte organiserats av arbetsgivaren.

Högsta förvaltningsdomstolen delar Försäkringskassans uppfattning och avslår överklagandet med motiveringen att revisorn spelade ishockey på eget initiativ och att ”aktiviteten ägde rum utan arbetsgivarens inblandning”.

Enligt domen har Försäkringskassan också betonat att det inte heller finns några krav på att en skatterevisor måste vara i god fysisk form för att kunna klara av sitt jobb, vilket hade kunnat vara en omständighet som berättigat den anställde till ersättning.

Även på den punkten instämmer Högsta förvaltningsdomstolen.

”Det är alltså inte tillräckligt att det indirekt kan anses vara till fördel för en arbetsgivare att dennes anställda motionerar och sköter sin hälsa för att en skada som en anställd ådrar sig under en friskvårdsaktivitet ska omfattas av arbetsskadeförsäkringen”, skriver domstolen i domen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA