Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet med motiveringen att skatterevisorn spelade ishockey på eget initiativ och att ”aktiviteten ägde rum utan arbetsgivarens inblandning”.
Bild: Getty Images
Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet med motiveringen att skatterevisorn spelade ishockey på eget initiativ och att ”aktiviteten ägde rum utan arbetsgivarens inblandning”.

Tandskada under friskvård inte arbetsskada

ARBETSRÄTT2020-01-30
Den skatterevisor som skadade en tand under en ishockeymatch på sin friskvårdstimme får inte händelsen klassad som arbetsskada. Efter att mannen tidigare fått nej i både förvaltnings- och kammarrätten har Högsta förvaltningsdomstolen nu slutligt avgjort frågan.

När en revisor på Skatteverket spelade ishockey på sin friskvårdstimme skadade han sin tand och anmälde det som arbetsskada. Som Publikt tidigare rapporterat avvisade Försäkringskassan revisorns anspråk på ekonomisk ersättning.

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen – som utses av regeringen med uppdraget att driva socialförsäkringsfrågor till domstol för att driva fram rättspraxis – överklagade Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten, som avslog ansökan. Detsamma gjorde sedan Kammarrätten i Jönköping, med motiveringen att förhållandena inte var sådana att det kunde anses vara ett olycksfall i arbetet.

Fallet beviljades prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen, men även i den högsta instansen blir det nu avslag.

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen stödde enligt domen sin argumentation för att skadan skulle anses ha skett i samband med arbetet på att friskvårdstimmen är betald arbetstid. Försäkringskassan framhöll i sitt yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen att det inte räcker med att skadan inträffade under arbetstid, eftersom aktiviteten inte organiserats av arbetsgivaren.

Högsta förvaltningsdomstolen delar Försäkringskassans uppfattning och avslår överklagandet med motiveringen att revisorn spelade ishockey på eget initiativ och att ”aktiviteten ägde rum utan arbetsgivarens inblandning”.

Enligt domen har Försäkringskassan också betonat att det inte heller finns några krav på att en skatterevisor måste vara i god fysisk form för att kunna klara av sitt jobb, vilket hade kunnat vara en omständighet som berättigat den anställde till ersättning.

Även på den punkten instämmer Högsta förvaltningsdomstolen.

”Det är alltså inte tillräckligt att det indirekt kan anses vara till fördel för en arbetsgivare att dennes anställda motionerar och sköter sin hälsa för att en skada som en anställd ådrar sig under en friskvårdsaktivitet ska omfattas av arbetsskadeförsäkringen”, skriver domstolen i domen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.