Annons:

Kollektivavtal

Ämne:Kollektivavtal
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Kollektivavtal. Du kan även följa vad Publikt skriver om Kollektivavtal genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
SjukskrivningNyhetKvinnor som fött barn löper större risk att bli sjukskrivna. Det framgår av statistik från Afa försäkring. Kvinnor med två barn varav minst ett under sex år är sjukskrivna 2,5 gånger oftare än män.
SpårtrafikenNyhetParterna inom bransch spårtrafik är överens om att det behövs mera tid för att enas om ett nytt centralt avtal. Därmed sägs nuvarande avtal inte upp den sista mars.
SpårtrafikenNyhetDeltids- och visstidsanställningarna inom spårtrafiken har ökat oacceptabelt mycket. Det anser både ST och Seko. Seko hotar med att det centrala avtalet kan komma att sägas upp.
ArbetsrättNyhetVarje månad arbetar drygt 6 000 personer från länder utanför EU i Sverige. Det anger Arbetsmiljöverket i en rapport. Sedan 1 juli har 20 000 personer och 2 700 företag registrerats.
AvtalsrörelseNyhetST motade Arbetsgivarverkets krav på sifferlöst tillsvidareavtal. På andra delar av arbetsmarknaden blev denna avtalskonstruktion dock vanligare i förra årets avtalsrörelse.
KrisenNyhetLångivarnas krav har pressat krisande EU-länder att lagstifta mot fackliga rättigheter. Politiken har också minskat tilltron till demokratin. Det sade företrädare för Europafacket i en utfrågning i Europaparlamentet.
BemanniaNyhetFöre jul strandade förhandlingarna mellan Unionen och Bemannia, som hyr ut personal till flera statliga myndigheter. Striden gäller brott mot kollektivavtalet. Nu överväger Unionen att stämma företaget inför Arbetsdomstolen.
UPPHANDLINGNyhetEtt nytt EU-direktiv kommer att öka möjligheterna att kräva kollektivavtal vid upphandlingar, tror TCOs chefsjurist Samuel Engblom. Direktivet ska behandlas av EU-parlamentet i januari.
ArbetsrättNyhetLavallagstiftningen, lex Laval, kränker strejkrätten och den fackliga förhandlingsrätten. Det anser den Europeiska kommittén för sociala rättigheter, som därmed ger LO och TCO stöd.
LönerNyhetLönesättande samtal blir allt vanligare på de statliga myndigheterna. Nära hälften av de svarande i en ST-enkät säger att lönerna bestäms i lönesättande samtal. Samtidigt blir de traditionella löneförhandlingarna ovanligare.
AvtalsrörelseNyhetArbetsgivarverket kommer att fortsätta arbeta för att lönebildningen ska ske lokalt. Men steget över till ett sifferlöst avtal måste ske i samförstånd, enligt Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom. "Man kan inte forcera fram den tilltron till varandra."
AvtalsrörelsenNyhet”Ett avtal vi kan glädjas åt”, säger Alejandra Pizarro Carrasco, styrelseledamot i STs avdelning inom universitet och högskolor. Fredagens avtalsråd röstade enhälligt ja till det nya treåriga avtalet för myndighetsanställda.
AvtalsrörelsenNyhetNu är ett nytt centralt avtal för STs medlemmar på myndighetsområdet klart. Avtalet med Arbetsgivarverket är treårigt och ger totalt 6,8 procent i löneökningar. Parterna har enats om formerna för förhandlingar om pensioner och ett nytt trygghetsavtal.
AvtalsrörelsenNyhetParterna lyckades inte enas om ett nytt centralt avtal på det statliga myndighetsområdet. Måndagen var avtalets sista dag. Förhandlingarna fortsätter. Nuvarande avtal förlängs under tiden.
AvtalsrörelseNyhetFinansförbundet har sagt upp avtalet med bankarbetsgivarna, BAO. Anledningen är att hela medlemsgrupper till stora delar blivit utan lönehöjningar.
Prenumerera på