Annons:

Kollektivavtal

Ämne:Kollektivavtal
Kollektivavtal
BemanniaNyhetFöre jul strandade förhandlingarna mellan Unionen och Bemannia, som hyr ut personal till flera statliga myndigheter. Striden gäller brott mot kollektivavtalet. Nu överväger Unionen att stämma företaget inför Arbetsdomstolen.
UPPHANDLINGNyhetEtt nytt EU-direktiv kommer att öka möjligheterna att kräva kollektivavtal vid upphandlingar, tror TCOs chefsjurist Samuel Engblom. Direktivet ska behandlas av EU-parlamentet i januari.
ArbetsrättNyhetLavallagstiftningen, lex Laval, kränker strejkrätten och den fackliga förhandlingsrätten. Det anser den Europeiska kommittén för sociala rättigheter, som därmed ger LO och TCO stöd.
LönerNyhetLönesättande samtal blir allt vanligare på de statliga myndigheterna. Nära hälften av de svarande i en ST-enkät säger att lönerna bestäms i lönesättande samtal. Samtidigt blir de traditionella löneförhandlingarna ovanligare.
AvtalsrörelseNyhetArbetsgivarverket kommer att fortsätta arbeta för att lönebildningen ska ske lokalt. Men steget över till ett sifferlöst avtal måste ske i samförstånd, enligt Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom. "Man kan inte forcera fram den tilltron till varandra."
AvtalsrörelsenNyhet”Ett avtal vi kan glädjas åt”, säger Alejandra Pizarro Carrasco, styrelseledamot i STs avdelning inom universitet och högskolor. Fredagens avtalsråd röstade enhälligt ja till det nya treåriga avtalet för myndighetsanställda.
AvtalsrörelsenNyhetNu är ett nytt centralt avtal för STs medlemmar på myndighetsområdet klart. Avtalet med Arbetsgivarverket är treårigt och ger totalt 6,8 procent i löneökningar. Parterna har enats om formerna för förhandlingar om pensioner och ett nytt trygghetsavtal.
AvtalsrörelsenNyhetParterna lyckades inte enas om ett nytt centralt avtal på det statliga myndighetsområdet. Måndagen var avtalets sista dag. Förhandlingarna fortsätter. Nuvarande avtal förlängs under tiden.
AvtalsrörelseNyhetFinansförbundet har sagt upp avtalet med bankarbetsgivarna, BAO. Anledningen är att hela medlemsgrupper till stora delar blivit utan lönehöjningar.
AvtalsrörelseNyhetDet centrala avtalet för de statliga myndigheterna löper ut på måndag. Förhandlingar har pågått hela veckan. Till helgen samlar sig STs ledning för att diskutera arbetsgivarsidans utspel.
AvtalsrörelseNyhetAlmegas bransch kommunikation och ST är eniga om ett nytt centralt avtal. Det gäller i 38 månader och ger löneökningar på 7,2 procent, vilket motsvarar industrins överenskommelse.
AvtalsrörelsenNyhetAlmega bryter mot god förhandlingssed, anser ST. I avtalsförhandlingarna inom bransch kommunikation har arbetsgivarorganisationen backat tillbaka till kravet på ett sifferlöst avtal.
KollektivavtalNyhetSeko och Almega har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet kommunikation. Det innebär att den varslade post- och flygstrejken nu är avblåst.
AvtalsrörelseNyhetST-medlemmarna på Infranord har ett nytt centralt avtal. Det är treårigt och ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.
AvtalsrörelseNyhetAvtalsrörelsen inom bransch kommunikation har präglats av ett låst läge på grund av de lokala förhandlingarna på Postnord. Nu låter dock STs förhandlare förhoppningsfull.
Prenumerera på