Annons:

Kollektivavtal

Ämne:Kollektivavtal
Kollektivavtal
AvtalsrörelseNyhetSifferlöst och tillsvidare. Så vill arbetsgivarna inom staten att den centrala uppgörelsen ska se ut. Men ST kräver både en garanterad minsta löneutveckling samt ett tidsbegränsat avtal.
EUNyhetDe fackliga fri- och rättigheterna måste garanteras. Det slog EU-parlamentet fast när det godkände nya regler om ekonomisk övervakning av krisande medlemsländer.
ArbetsrättNyhetArbetsgivarsidan i FN-organet ILO accepterar inte strejkrätten som en del av de globala fackliga friheterna. Ställningstagandet väckte starka reaktioner på ILOs årliga arbetskonferens.
AvtalsrörelseNyhetEtt nytt avtal har nu blivit klart mellan Byggnads och motparterna Plåtslageriernas Riksförbund och VVS Företagen. Därmed är den fem veckor långa strejken avblåst och alla uttagna i konflikten ska återgå i tjänst senast i morgon.
LönerNyhetMän anställda i staten hade den sämsta löneutvecklingen under 2011. Löneökningen för manliga statsanställda var 0,6 procent, medan kvinnornas löner ökade med 2,2 procent, enligt siffror från SCB.
InfranordNyhetEtt nytt branschavtal har sett dagens ljus. Statliga Infranord är först med att gå in i Almegas Branschavtal Järnvägsinfrastruktur.
SpårtrafikNyhetST träffade på onsdagskvällen en överenskommelse med Almega om ett nytt ettårigt avtal för Spårtrafiken. Avtalets huvuddrag följer industrins uppgörelse.
SpårtrafikNyhetBranschavtalet för spårtrafiken löper ut till helgen. Men förhandlingarna hittills har inte kommit någon vart, enligt STs förhandlingsombudman Maria Olwæus. – Vi står på ruta noll, säger hon.
SveviaNyhetElektrikerna varslar Svevia om sympatiåtgärder. Därmed utvidgas bolagets konflikt med Byggnads ytterligare. Även statliga LKAB riskerar att dras in i arbetsstriden.
AVTALNyhetLöneprocesser som inte fungerar, avsaknad av lönesamtal och låga lönenivåer. Det är synpunkter inför avtalsrörelsen på Arbetsgivarverkets område som kommit STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar till del.
PostenNyhetDet blir ingen strejk bland fackförbundet GS medlemmar på Postens bolag Strålfors. I stället förlängs avtalet med GS till september. Det är oklart hur förhandlingarna för tjänstemännen påverkas.
UpphandlingNyhetOffentliga upphandlare ska alltid kräva villkor i nivå med kollektivavtalen, skriver den fackliga centralorganisationen TCO i sitt remissvar till upphandlingsutredningen. Man föreslår också att en statlig myndighet får ansvar att hjälpa upphandlarna med det.
SveviaNyhetArbetsdomstolen gav i dag, fredag, Seko klartecken att vidta sympatiåtgärder i Byggnads konflikt med det statliga bolaget Svevia. Tre Sekomedlemmar i Uppsala tas ut i strejk.
SveviaNyhetByggnads får strejka mot och blockera statliga Svevia. Det beslutade Arbetsdomstolen i dag, onsdag.
SveviaNyhetArbetsdomstolen prövar Byggnads rätt att tvinga fram avtal med Svevia. Det är Byggnads som stämmer. Men Arbetsgivarverket svarar med en egen stämning.
Prenumerera på