Annons:

Länsstyrelserna

Ämne:Länsstyrelserna
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Länsstyrelserna. Du kan även följa vad Publikt skriver om Länsstyrelserna genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
LänsstyrelsenNyhetVid flera tillfällen har Länsstyrelsen i Dalarnas län påtalat för skogsbiologen Sebastian Kirppu att de skogsinvente­ringar han gör på sin fritid kan vara otillåtna bisysslor. Nu kräver myndigheten att han upphör med dem. ST motsätter sig beslutet.
LänsstyrelsernaNyhetRedan tidigare har ansvaret för regional tillväxt och för transportinfrastruktur flyttats från länsstyrelserna till landstingen i en majoritet av länen. Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss att förändringen ska göras för samtliga län. ST vid Länsstyrelsen i Stockholms län instämmer i arbetsgivarens kritik mot förslaget.
LänsstyrelsernaNyhetDet tidigare styrelseuppdraget i det kritiserade pensionsbolaget Allra satte stopp för Thomas Bodström som ny landshövding i Stockholms län. Regeringen har upphävt sitt beslut med hänvisning till att ”det från flera andra politiska partier saknas förtroende för Thomas Bodström”.
LÄNSSTYRELSERNANyhetLandshövdingarnas representation har blivit dyrare, visar en granskning från Mittmedia. Vid förra årets avtackning av Peter Egardt, landshövding i Uppsala län, gick notan på närmare en kvarts miljon kronor.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen föreslår att länsstyrelserna tar över ansvaret för omhändertagna djur från Polisen.Polisen ska bara utföra djurrelaterade arbetsuppgifter om det kräver de särskilda befogenheter som poliser har.
gotska sandönFördjupningLänsstyrelsen anser precis som facket att det behövs ett mer omfattande skriftligt avtal kring tillsynsmännens villkor, förklarar Jenny Frölich som är HR-chef på Länsstyrelsen i Gotlands län. Men parter­na har inte kunnat komma överens om innehållet.
GOTSKA SANDÖNFördjupningSom en isolerad utpost knappt fyra mil norr om Fårö ligger nationalparken Gotska Sandön. Här arbetar länsstyrelsens tillsynsmän året runt. Jobbet är fritt, men innebär också stor utsatthet. Tillsynsmannen Mattias Sandgren vill ha tydligare villkor – och ett skriftligt avtal.
LÄNSSTYRELSENNyhetMigrationsverkets före detta generaldirektör Anders Danielsson blir ny landshövding i Västra Götalands län. Han tillträder sitt nya jobb 18 september.
LänsstyrelsernaNyhetAntalet djurskyddskontroller utförda av länsstyrelserna minskade med tio procent under förra året. Skillnaderna är stora mellan länsstyrelserna både när det gäller antalet kontroller och personalresurser.
SkogsstyrelsenNyhet26 av Skogsstyrelsens medarbetare finns bland undertecknarna av en protest mot myndighetens eget beslut att göra en paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, skriver Altinget.
länsstyrelserNyhetRegeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala strategier för att arbeta med jämställdhetsintegrering i sina verksamheter. På så sätt ska jämställdheten främjas på alla områden.
RegionerNyhetSamtliga sex länsstyrelser som hittills redovisat sina remissvar säger nej till förslaget om nya storlän och storregioner. Fyra av dem är de län som föreslås slås samman till ett norrländskt storlän.
LänsstyrelsernaNyhetSebastian Kirppu kan andas ut och fortsätta med sina uppdrag. Arbetsgivaren har godkänt hans engagemang mot avverkning av skyddsvärd skog – så länge han inte uttalar sig i myndighetens namn. Nu gläder han sig över segern – och han tror att facket och uppmärksamheten i medier har påverkat beslutet.
BisysslorFördjupningDen som är statligt anställd får inte göra vad som helst på sin fritid. Myndigheternas rykte ska vara obefläckat och ingen ska tvivla på att de är opartiska. Men i praktiken är det inte alltid solklart hur lagen ska tolkas.
StatsförvaltningNyhetDet är stora skillnader mellan hur djurskyddet fungerar vid landets olika länsstyrelser. Förutsättningar och effektivitet skiljer sig mycket över landet, vilket inte är tillfredsställande, anser Jordbruksverket.
Prenumerera på