Länsstyrelser anpassas till regionindelning

LÄNSSTYRELSERNA2024-04-12

Regeringen ändrar ansvarsfördelningen för viss verksamhet vid länsstyrelserna. Beslutet är ett led i den process som ska leda till en gemensam regional indelning för de statliga myndigheterna.

Regeringen har beslutat att ändra ansvarsfördelningen för vissa verksamheter vid länsstyrelserna. Förändringen väntas bidra till en tydligare statsförvaltning på regional nivå, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Besluten rör ett antal uppgifter där ansvaret redan i dag är koncentrerat till vissa länsstyrelser.

Förändringarna är en del i arbetet med att införa en gemensam regional indelning för statliga myndigheter. Genom den ändrade ansvarsfördelningen mellan länsstyrelserna blir statens regionala indelning mer tydlig och enhetlig, enligt regeringen.

Den geografiska indelningen följer i huvudsak de regionala samverkansregionerna inom hälso- och sjukvården och de nya civilområdena för civilt försvar. Samma regionindelning används sedan tidigare inom Statens servicecenter, Trafikverket och Arbetsförmedlingen.

Beslutet om ändrad ansvarsfördelning mellan länsstyrelserna bygger på en rapport från Statskontoret. Rapporten innehåller fler förslag till verksamheter som kan koncentreras enligt samma geografiska struktur. Regeringen kommer inom kort att skicka ut dessa förslag på remiss.

”Genom att koncentrera vissa verksamheter till ett färre antal länsstyrelser stärks förutsättningarna för högre effektivitet”, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Enligt beslutet ska ändringarna genomföras 1 januari 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA